സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക്

സജി അജീഷ്

വിളക്കാണവൾ, നിലവിള
ക്കായഞ്ചു തിരിയിൽ
തെളിഞ്ഞിരുന്നോൾ

പകലുകൾതൻ കല്പാടുക
ളകലുന്നതിന്നൊപ്പം
തിരിനാളത്തിൻ വെട്ടം കുറഞ്ഞു പോയവൾ

ആർക്കാർക്കുമായെണ്ണ പകർന്നവൾ
ഒന്നു മിന്നുവാൻ ഒരു തുള്ളിയില്ലാതെ വറ്റിവരണ്ടു പോയവൾ

കുടുംബത്തിനായ് പിന്നെയും തിരിതെളി ച്ചവൾ,
മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് തെളിച്ച വൾ

ഒരു നേർത്ത തിരിതൻ ചിമ്മിനി വെട്ടവുമായി
പല മുറിയിലായ് ഓടി നടന്നവൾ
ഒരു തിരികൊണ്ട് പല തിരി വെട്ടം തെളിച്ചവൾ

പ്രതീക്ഷയും സഹനവും ബന്ധവും കൊണ്ട് നെഞ്ചത്ത് കൂട്ടിയോര ടുപ്പിൽ
തോരാതെരിഞ്ഞവൾ

പുകകൊണ്ട് ദേഹവും ദേഹിയും കറുപ്പ് നിറ ഞ്ഞവൾ
കരിയില്ലാതൊരു ലോകം സ്വപ്നം കാണാത്തവൾ

സ്നേഹം കെട്ടുപോയോ രടുപ്പിൻ തീ ഊതി ഊതി കരളിലൊരു ഞെരിപ്പോടെരിച്ചവൾ

വേദനകൾ ഒക്കെയും പുകയിൽ തെളിയാതെ എഴുതിയവൾ
പുക മറയ്ക്കും, ആ വാക്കുകളിൽ വേദനയാണെന്ന് ചൂണ്ടി പറയാത്തവൾ.

ആരോരുമിപ്പോഴും വായി ച്ചിടാത്തവൾ ആർക്കാർക്കുമായ് വെട്ടം തെളിപ്പവൾ

മണ്ണെണ്ണയും തീർന്നിന്ന് കരിയും പുകയുമായ്,
ഒരു കനൽ തരിയിലൂറും മണ്ണെണ്ണ സ്വപ്നം കാണു ന്നവൾ

ഇപ്പോഴുമെരിയുമൊരു മണ്ണെണ്ണ വിളക്കാണവൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

അതിര് വിട്ട് അതിര് കാത്ത ചിത്രങ്ങൾ

സാമൂഹികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ശരീരനിർമ്മിതികൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഫലനമാണ് സിനിമ എന്നർത്ഥം.പ്രാദേശികമായ ചരിത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്…

ഇന്ദുഗോപന്റെ അതീന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ

ശ്രീമതി സ്മിത .സി യുടെ ‘ഐന്ദ്രികം’ എന്ന നോവൽ ഒരു കൗതുകത്തോടെയാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അത് ഒരു പഠനത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത്. വളരെ ആഴത്തിൽ അതും തന്മയത്വമായി…

ഓരോരോ സ്ത്രീകൾ
ഓരോരോ ഋതുക്കൾ

ആദ്യ പുസ്തകമായ “ഇന്ത്യൻ റെയിൻബോ” യിലൂടെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയായി മാറിയ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഡോ സോണിയ ചെറിയാന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ…