സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക്

സജി അജീഷ്

വിളക്കാണവൾ, നിലവിള
ക്കായഞ്ചു തിരിയിൽ
തെളിഞ്ഞിരുന്നോൾ

പകലുകൾതൻ കല്പാടുക
ളകലുന്നതിന്നൊപ്പം
തിരിനാളത്തിൻ വെട്ടം കുറഞ്ഞു പോയവൾ

ആർക്കാർക്കുമായെണ്ണ പകർന്നവൾ
ഒന്നു മിന്നുവാൻ ഒരു തുള്ളിയില്ലാതെ വറ്റിവരണ്ടു പോയവൾ

കുടുംബത്തിനായ് പിന്നെയും തിരിതെളി ച്ചവൾ,
മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് തെളിച്ച വൾ

ഒരു നേർത്ത തിരിതൻ ചിമ്മിനി വെട്ടവുമായി
പല മുറിയിലായ് ഓടി നടന്നവൾ
ഒരു തിരികൊണ്ട് പല തിരി വെട്ടം തെളിച്ചവൾ

പ്രതീക്ഷയും സഹനവും ബന്ധവും കൊണ്ട് നെഞ്ചത്ത് കൂട്ടിയോര ടുപ്പിൽ
തോരാതെരിഞ്ഞവൾ

പുകകൊണ്ട് ദേഹവും ദേഹിയും കറുപ്പ് നിറ ഞ്ഞവൾ
കരിയില്ലാതൊരു ലോകം സ്വപ്നം കാണാത്തവൾ

സ്നേഹം കെട്ടുപോയോ രടുപ്പിൻ തീ ഊതി ഊതി കരളിലൊരു ഞെരിപ്പോടെരിച്ചവൾ

വേദനകൾ ഒക്കെയും പുകയിൽ തെളിയാതെ എഴുതിയവൾ
പുക മറയ്ക്കും, ആ വാക്കുകളിൽ വേദനയാണെന്ന് ചൂണ്ടി പറയാത്തവൾ.

ആരോരുമിപ്പോഴും വായി ച്ചിടാത്തവൾ ആർക്കാർക്കുമായ് വെട്ടം തെളിപ്പവൾ

മണ്ണെണ്ണയും തീർന്നിന്ന് കരിയും പുകയുമായ്,
ഒരു കനൽ തരിയിലൂറും മണ്ണെണ്ണ സ്വപ്നം കാണു ന്നവൾ

ഇപ്പോഴുമെരിയുമൊരു മണ്ണെണ്ണ വിളക്കാണവൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

വീട്

വീട് നിർമിക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മെ നിർമ്മിക്കുകയാണ്. നിർമ്മാണം എന്നത്നാം കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ ചേരുവകളും പാകത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് രുചികരമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. ഒരാവിഷ്ക്കാരം,…

സമരം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്

കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശൂർ വിയ്യൂരിലെ അതീവ സുരക്ഷാ ജയിലിലെ അന്തേവാസികൾക്കൊപ്പം വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എന്നെന്നും സ്മരിക്കുന്ന അനുഭവമായി തുടരാതിരിക്കില്ല. അതത്രയും ഹൃദയസ്പർശിയായിരുന്നു. ആദ്യമായാണ് ഒരു…

ലോകം എല്ലാരുടേതുമാണെന്ന് ബഷീർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം, പിന്നീട് കണ്ണിലുടക്കുന്നത് ഏഴാംഭ്രാന്തനാണ്.

വല്ലാത്തൊരു വായനാനുഭവം ഇവിടെ കുറിക്കട്ടെ. അവസാനിച്ചു, വീണ്ടും വരികൾ തേടണമെന്ന് മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുതന്നെ,ഇനിയും ചെല്ലണം, ആഴത്തിലിറങ്ങി ചെല്ലണമെന്ന് മനസ്സ് ആവർത്തിച്ചു. അശ്രദ്ധയിലെങ്ങാനും ഒരു വരി വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ,…