സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

ശീർഷകമില്ലാത്ത ഒരു കവിത

അന്നാ അഹ്മത്തോവ (1889-1966)
വിവ: പ്രതാപൻ

എന്നോട് സഹായത്തിനായി
ഈ ലോകത്ത് കേണവർ,
നിഷ്ക്കളങ്കരായ നിരപരാധികൾ,
തകർന്നു പോയ ഭാര്യമാർ,
അംഗഛേദം ചെയ്യപ്പെട്ടവർ,
തടവിലാക്കപ്പെട്ടവർ,
ആത്മഹന്താക്കളായവർ –
ഒരു ചില്ലിക്കാശ് വീതം
എനിക്കയച്ച് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ
ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ
ഏറ്റവും ധനികയായേനെ ഞാൻ.
അവരൊരു ചില്ലിക്കാശും അയച്ചില്ല,
പകരമെനിക്കവർ നൽകി,
അവരുടെ ത്രാണികൾ.
എന്നേക്കാൾ കരുത്തുറ്റവളായി
അതിനാൽ ലോകത്ത് വേറാരുമില്ല.
എന്തും എനിക്ക് സഹിക്കാം,
ഇത് പോലും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

തേനും വയമ്പും (കുട്ടികളുടെ) നാവിൽ…

കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ വായിൽ തേനും വയമ്പും അരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ആചാരമായി ഇപ്പോളും പലരും ചെയ്യാറുണ്ട്. ജനിച്ചു വളരെ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായ കുട്ടികൾക്കു പോലും ‘ബുദ്ധി’…

ഉടമസ്ഥൻ

 കള്ളത്താക്കോലിട്ട് വീട് തുറക്കണമെന്ന് മധുര മണി കരുതിയതല്ല. കള്ളത്താക്കോലോ! ശ്ശെ, ശരിക്കുള്ള താക്കോൽ!  രാവിലെ പതിവുപോലെ പതിനഞ്ച് മിനിട്ട് നടന്ന് വഴിച്ചന്തയിൽ പോയി പെടപ്പിച്ച് കാണിച്ച…

അര്‍ത്ഥമില്ലാത്ത വാക്കുകള്‍

‘ മലമരംപുഴകാറ്റ്ചരിത്ര ഗവേഷകരാണ്ചിതലരിച്ച് നശിച്ചു പോയആ വാക്കുകള്‍ കണ്ടെത്തിയത്.കണ്ടെത്തിയാല്‍ മാത്രം പോരഅര്‍ത്ഥം വ്യക്തമാക്കണം.തല പുകഞ്ഞാലോചിച്ചുഗൂഗിളില്‍ സെര്‍ച്ച് ചെയ്തുമോഡേണ്‍ ഡിക്ഷണറികളിലൊന്നുംആ വാക്കുകളില്ല.ഒടുവില്‍ഗവേഷകരൊന്നിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തു.ഇന്റര്‍വ്യൂ. കീറിപ്പറിഞ്ഞ ഓസോണ്‍ പുതച്ച്പനിച്ച്…