സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

ശീർഷകമില്ലാത്ത ഒരു കവിത

അന്നാ അഹ്മത്തോവ (1889-1966)
വിവ: പ്രതാപൻ

എന്നോട് സഹായത്തിനായി
ഈ ലോകത്ത് കേണവർ,
നിഷ്ക്കളങ്കരായ നിരപരാധികൾ,
തകർന്നു പോയ ഭാര്യമാർ,
അംഗഛേദം ചെയ്യപ്പെട്ടവർ,
തടവിലാക്കപ്പെട്ടവർ,
ആത്മഹന്താക്കളായവർ –
ഒരു ചില്ലിക്കാശ് വീതം
എനിക്കയച്ച് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ
ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ
ഏറ്റവും ധനികയായേനെ ഞാൻ.
അവരൊരു ചില്ലിക്കാശും അയച്ചില്ല,
പകരമെനിക്കവർ നൽകി,
അവരുടെ ത്രാണികൾ.
എന്നേക്കാൾ കരുത്തുറ്റവളായി
അതിനാൽ ലോകത്ത് വേറാരുമില്ല.
എന്തും എനിക്ക് സഹിക്കാം,
ഇത് പോലും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

ഒ എൻ വി - മലയാളകവിതയുടെ ഉപ്പ്

ഒ എൻ വി യുടെ കവിത പ്രധാനമായും മലയാളത്തിലെ കാൽപ്പനികതയുടെ അവസാനഘട്ടത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആശാനിലും വിസി ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കരിലും കാല്പനികത കുറേക്കൂടി മൗലികത ഉള്ളതായിരുന്നു. ചങ്ങമ്പുഴയിലേക്കു…

മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ മാതൃസങ്കൽപ്പം

കലാമണ്ഡലംകല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ – വിടപറഞ്ഞ് ഇരുപത്തിനാലാണ്ട്. സ്മരണാഞ്‌ജലി🙏 പെൺകുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം നിയന്ത്രണം കൽപ്പിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ സന്തതിയായിരുന്നു കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ. ആട്ടവും പാട്ടുമെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധം എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ആ…

രുചികളുടെ ഉത്സവം

ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചിയും മണവുമാണ് തുര്‍ക്കിയെപ്പറ്റിയുള്ള ഓര്‍മ്മകളില്‍ ഏറ്റവും തെളിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നതെന്ന് അവിടം സന്ദര്‍ശിച്ച ആരും സംശയം കൂടാതെ പറയും. കബാബിന്റെയും ഉരുകിയ വെണ്ണയുടെയും കനലില്‍ ചുട്ടെടുക്കുന്ന…