സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

മുയൽ

ജസീന റഹിം

മുയിലുകൾ മാത്രമുള്ളൊരു മേട്
പുൽനാമ്പുകളിലാകെ
മുയലിൻ്റെ ചൂര് ..

രാത്രിയുടെ കൂരിരുട്ടിൽ
മുയൽ കണ്ണുകൾ മിന്നാമിനുങ്ങുകളായി മേടിറങ്ങും .

കാരറ്റ് പാടത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ നട്ട്
മിന്നി പറക്കുമ്പോഴാവുമൊരു ആപ്പിൾ
മരത്തിൻ്റെ ചില്ല മധുരപെരുക്കങ്ങളാകുന്നത്
ഒരു ചെറി മരത്തിൻ്റെ ചില്ല ചുവന്ന്തുടുക്കുന്നത്

ആയുസ്സ് നീളെ പറന്നാലും തീരാതെ പഴത്തോട്ടങ്ങൾ ..

കളകളിൽ കണ്ണുടക്കാത്ത പുലർച്ചയിൽ മുയൽ കണ്ണുകളിലെ
ക്യഷ്ണമണികളിൽ കടന്നൽ കുത്തേറ്റ
പാടുകൾ കാണാം .

സ്വഛതയുടെ പച്ചപ്പിലപ്പോഴും
മേടാകെ ഉണർന്നിരിക്കും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

അതിര് വിട്ട് അതിര് കാത്ത ചിത്രങ്ങൾ

സാമൂഹികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ശരീരനിർമ്മിതികൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഫലനമാണ് സിനിമ എന്നർത്ഥം.പ്രാദേശികമായ ചരിത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്…

ഇന്ദുഗോപന്റെ അതീന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ

ശ്രീമതി സ്മിത .സി യുടെ ‘ഐന്ദ്രികം’ എന്ന നോവൽ ഒരു കൗതുകത്തോടെയാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അത് ഒരു പഠനത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത്. വളരെ ആഴത്തിൽ അതും തന്മയത്വമായി…

ഓരോരോ സ്ത്രീകൾ
ഓരോരോ ഋതുക്കൾ

ആദ്യ പുസ്തകമായ “ഇന്ത്യൻ റെയിൻബോ” യിലൂടെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയായി മാറിയ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഡോ സോണിയ ചെറിയാന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ…