സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

മുയൽ

ജസീന റഹിം

മുയിലുകൾ മാത്രമുള്ളൊരു മേട്
പുൽനാമ്പുകളിലാകെ
മുയലിൻ്റെ ചൂര് ..

രാത്രിയുടെ കൂരിരുട്ടിൽ
മുയൽ കണ്ണുകൾ മിന്നാമിനുങ്ങുകളായി മേടിറങ്ങും .

കാരറ്റ് പാടത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ നട്ട്
മിന്നി പറക്കുമ്പോഴാവുമൊരു ആപ്പിൾ
മരത്തിൻ്റെ ചില്ല മധുരപെരുക്കങ്ങളാകുന്നത്
ഒരു ചെറി മരത്തിൻ്റെ ചില്ല ചുവന്ന്തുടുക്കുന്നത്

ആയുസ്സ് നീളെ പറന്നാലും തീരാതെ പഴത്തോട്ടങ്ങൾ ..

കളകളിൽ കണ്ണുടക്കാത്ത പുലർച്ചയിൽ മുയൽ കണ്ണുകളിലെ
ക്യഷ്ണമണികളിൽ കടന്നൽ കുത്തേറ്റ
പാടുകൾ കാണാം .

സ്വഛതയുടെ പച്ചപ്പിലപ്പോഴും
മേടാകെ ഉണർന്നിരിക്കും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

ആരാധന

തനിക്കായാളോട് ആദ്യമൊക്കെ നീരസമായിരിന്നു . പിന്നീട് വെറുപ്പായി മാറി. പതിയെ പതിയെ അതൊരു ശത്രുതയായി മാറി. കാരണം അയാളുടെ ഉയര്‍ച്ചയായിരുന്നു. തനിക്കു എത്തിപിടികാന്‍പോലും പറ്റാത്ത ഉയരത്തിലായിരുന്നു…

ഡഫോഡിൽസ്

വില്ല്യം വേഡ്സ് വെർത്തിൻ്റെ ഡഫോഡിൽസ് എന്ന കവിത മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയ ഓളങ്ങളും ആകർഷണങ്ങളും തെല്ലൊന്നുമായിരുന്നില്ല.ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അതെന്നെ മദിച്ചു.2022 സെപ്റ്റംബർ 23ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി, എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന്…

ഒരു നാടോടിക്കഥ

എന്റെ പേര് പത്മ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിന് മുൻവശത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന നദിയുടെ പേരാണ് എനിക്കിട്ടത്. ഒരു വിശേഷദിവസം അച്ഛന്റെ അതിഥി കളായി വന്ന മൂന്ന് യുവാക്കളിൽ സുന്ദരനും…