സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

പൂർണ്ണത

അഞ്ജലി പിണറായി

ആശയങ്ങളെ ;
നിങ്ങൾ നിയമാവലികളിൽ
പിടയുന്നോ!
ഭാഷകളോട് കണ്ണടക്കു,
ചിന്തകളിൽ നിറയൂ.
സംവദിക്കാൻ എന്തിനീ പദങ്ങൾ.

വർണ്ണങ്ങൾ,ചുവടുകൾ,
ഭാവങ്ങൾ, മുദ്രകൾ,
എന്തിന്; മഹാമൗനവും.

ഭാഷയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുണ്ട്.
എന്നാൽ ചിന്തകളെ;
നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഭാഷയോ.

ചുരുങ്ങാനാണെങ്കിൽ
നിറയേണ്ടതില്ലീ പദങ്ങളിൽ,
സ്വതന്ത്രരായങ്ങനെ
അപൂർണ്ണരായ്.

അല്ലെങ്കിലോ;
പിറക്കട്ടെ ശബ്ദങ്ങൾ.
ഹാ..
അപൂർണരോ !
പൂർണ്ണർ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

തേനും വയമ്പും (കുട്ടികളുടെ) നാവിൽ…

കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ വായിൽ തേനും വയമ്പും അരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ആചാരമായി ഇപ്പോളും പലരും ചെയ്യാറുണ്ട്. ജനിച്ചു വളരെ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായ കുട്ടികൾക്കു പോലും ‘ബുദ്ധി’…

ഉടമസ്ഥൻ

 കള്ളത്താക്കോലിട്ട് വീട് തുറക്കണമെന്ന് മധുര മണി കരുതിയതല്ല. കള്ളത്താക്കോലോ! ശ്ശെ, ശരിക്കുള്ള താക്കോൽ!  രാവിലെ പതിവുപോലെ പതിനഞ്ച് മിനിട്ട് നടന്ന് വഴിച്ചന്തയിൽ പോയി പെടപ്പിച്ച് കാണിച്ച…

അര്‍ത്ഥമില്ലാത്ത വാക്കുകള്‍

‘ മലമരംപുഴകാറ്റ്ചരിത്ര ഗവേഷകരാണ്ചിതലരിച്ച് നശിച്ചു പോയആ വാക്കുകള്‍ കണ്ടെത്തിയത്.കണ്ടെത്തിയാല്‍ മാത്രം പോരഅര്‍ത്ഥം വ്യക്തമാക്കണം.തല പുകഞ്ഞാലോചിച്ചുഗൂഗിളില്‍ സെര്‍ച്ച് ചെയ്തുമോഡേണ്‍ ഡിക്ഷണറികളിലൊന്നുംആ വാക്കുകളില്ല.ഒടുവില്‍ഗവേഷകരൊന്നിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തു.ഇന്റര്‍വ്യൂ. കീറിപ്പറിഞ്ഞ ഓസോണ്‍ പുതച്ച്പനിച്ച്…