സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

അറിയാം

എസ്.ശാന്തി

വെളുത്തൊരോര്‍മ്മപ്പുക്കള്‍
നീലവാനത്തിന്‍ കീഴെ
പെറുക്കിപ്പെറുക്കി ഞാന്‍
എടുത്തു കൊരുക്കുന്നു.

കാലഭേദത്തിന്‍ കനം-
കൊണ്ടു തൂങ്ങീടും മഴ-
ത്തൂളലിന്‍ ചരല്‍ വാരി-
യെറിഞ്ഞു തോരും പകല്‍;
കിളിയായ് കഥയില്ലാ-
ക്കഥയില്‍ പാടിപ്പാടി
ഇനിയും തേങ്ങിതേങ്ങി-
ത്തളര്‍ന്ന വൈകുന്നേരം,
പെട്ടെന്നു പകുതിക്കു
ശൂന്യയായ് പോയീ ഞാനെന്‍
മിത്രമേ! ഒന്നും മിണ്ടാ-
തിരുന്ന നിന്നെപ്രതി;
ഒടുവില്‍ മാനം വാര്‍ന്നു
തുമ്പികള്‍ നക്ഷത്രങ്ങള്‍
വരവായ്,അറിയുന്നു
ചോര്‍ന്ന കൂരപോലെന്റെ
ഉടലെന്നതും, വേനല്‍
പ്രണയം, സന്താപങ്ങള്‍
പതിവുമടുപ്പുകള്‍
എന്നുമെപ്പൊഴുമെന്നെ-
ത്തുടരെപ്പൊള്ളിച്ച നിന്‍
കവിത, പറയാത്ത
പകുതി മരിക്കാത്ത
വാക്കുകള്‍ -പെയ്യുന്നതും;
കറുകപ്പുല്ലാല്‍ മഴ
മേഞ്ഞൊരെന്‍ കുടിലില്‍ നീ
ഇവളെ പ്പരിചിത-
മൗനമേ പുണരുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

അതിര് വിട്ട് അതിര് കാത്ത ചിത്രങ്ങൾ

സാമൂഹികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ശരീരനിർമ്മിതികൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഫലനമാണ് സിനിമ എന്നർത്ഥം.പ്രാദേശികമായ ചരിത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്…

ഇന്ദുഗോപന്റെ അതീന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ

ശ്രീമതി സ്മിത .സി യുടെ ‘ഐന്ദ്രികം’ എന്ന നോവൽ ഒരു കൗതുകത്തോടെയാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അത് ഒരു പഠനത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത്. വളരെ ആഴത്തിൽ അതും തന്മയത്വമായി…

ഓരോരോ സ്ത്രീകൾ
ഓരോരോ ഋതുക്കൾ

ആദ്യ പുസ്തകമായ “ഇന്ത്യൻ റെയിൻബോ” യിലൂടെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയായി മാറിയ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഡോ സോണിയ ചെറിയാന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ…