സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

ഉള്ളിലെ തൂപ്പുകാരി

വി ബി കൃഷ്ണകുമാർ

എന്തൊരു ഭംഗി  ഞാൻ ചെന്നുനോക്കീടവേ,
ചന്തമിയന്നൊരീ മാനസത്തിൽ;
എന്നമ്മതൻ മനസ്സാണിതിൽ
നന്മക,-
ളേറെയുണ്ടെന്നറിഞ്ഞീടുകയായ്.
ഇല്ലയെനിക്കിവിടം വിടാൻ സമ്മതം;
അന്നന്മകൾ തന്നുമില്ലെനിക്ക് !
ഞാനവയെത്തൊട്ടറിയവേ,
യദ്ഭുതം; മുൻപു
ഞാനമ്മയിൽക്കണ്ടവയാം
തെറ്റുകളൊക്കെയുമെങ്ങു
പോയീ?!
ഞാനറിയാതവയെങ്ങു
പൊയ്പ്പോയിയോ-
യെന്നൊരു 
മാത്ര ഞാൻ വിസ്മയിക്കേ,
ഉണ്ടവയൊക്കെ,യിരിപ്പുണ്ടാരു
ചെപ്പു
തന്നിലിതാരാവാമിട്ടു
വെച്ചു?!
പിന്നെയടുത്ത നിമിഷമറിവു
ഞാൻ; എന്മനസ്സു
ചെയ്തീത്തൂപ്പുവേല !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

അതിര് വിട്ട് അതിര് കാത്ത ചിത്രങ്ങൾ

സാമൂഹികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ശരീരനിർമ്മിതികൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഫലനമാണ് സിനിമ എന്നർത്ഥം.പ്രാദേശികമായ ചരിത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്…

ഇന്ദുഗോപന്റെ അതീന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ

ശ്രീമതി സ്മിത .സി യുടെ ‘ഐന്ദ്രികം’ എന്ന നോവൽ ഒരു കൗതുകത്തോടെയാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അത് ഒരു പഠനത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത്. വളരെ ആഴത്തിൽ അതും തന്മയത്വമായി…

ഓരോരോ സ്ത്രീകൾ
ഓരോരോ ഋതുക്കൾ

ആദ്യ പുസ്തകമായ “ഇന്ത്യൻ റെയിൻബോ” യിലൂടെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയായി മാറിയ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഡോ സോണിയ ചെറിയാന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ…