സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

ബന്ധങ്ങളുടെ താവോ

റെ ഗ്രിഗ്ത്

നഷ്ടപ്പെടുന്നതുവരെ കണ്ടെത്തലുണ്ടാവില്ല

പുരുഷൻ സ്ത്രീയിൽ തന്നെ ത്തന്നെ

നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു …കണ്ടെത്തുന്നു.

സ്ത്രീ പുരുഷനിൽ തന്നെ ത്തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു … കണ്ടെത്തുന്നു.

കണ്ടെത്തും വരെ നഷ്ടപ്പെടലില്ല
പുരുഷൻ സ്ത്രീയിൽ തന്നെ ത്തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നു. നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു.

സ്ത്രീ പുരുഷനിൽ തന്നെ ത്തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നു. നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു.

കണ്ടെത്തലത്രെ ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടൽ, നഷ്ടപ്പെടലത്രെ കണ്ടെത്തൽ
അതുകൊണ്ട് കണ്ടെത്തുക,
നഷ്ടപ്പെടുക, നഷ്ടപ്പെടുക, കണ്ടെത്തുക.

സ്ത്രീകൂടാതെ ഒരിക്കലും പുരുഷൻ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ കൂടാതെസ്ത്രീയും.

കണ്ണിലേക്ക് കാണൽ ഒരു സവിശേഷമായ സ്പർശമത്രെ,
ഒന്നാമത് കണ്ണുകൾ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അടുപ്പമേറിയ സ്പർശം സാധ്യമാക്കുകയാണ്.

കാണൽ സവിശേഷമായ സ്പർശമാകുന്നു, അതുകൊണ്ട് നഗ്നശരീരങ്ങൾ പ്രത്യേകമായ വിശ്വസ്തയാർജ്ജിക്കും വരെ കണ്ണുകളെ ഒഴിവാക്കുന്നു.

പുരുഷനും സ്ത്രീയും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാലും പരസ്പരം സ്പർശിക്കുവാൻ കണ്ണുകളെ പിൻതുടരുമ്പോൾ ഒളിയ്ക്കാൻ എന്താണുള്ളത്.

ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ എങ്ങനെയറിയും? ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്കുവേണ്ടി തന്നെ അനാവരണം ചെയ്യുന്നത് ജ്ഞാതമായതിനെ അജ്ഞാതമായതിലേയ്ക്ക് തുറന്നിടുകയാണ്.

കണ്ടെത്തലിന്റെ നിമിഷം എപ്പോഴും ഒരു ആശ്ചര്യമാകുന്നു. മുമ്പൊരിക്കലും അറിയാത്ത ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടെത്തുന്നതുപോലെ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share this post

സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം.
കാണുന്നതും കേള്‍ക്കുന്നതും സത്യമാണ്‌.
എന്നാല്‍ കാണാന്‍ പാടില്ലാത്തതും കേള്‍ക്കാന്‍ പാടില്ലാത്തതും ഇഷ്ടംപോലെ.
സത്യമെങ്ങനെ പറയാം, എങ്ങനെ അനുഭവിക്കാം എന്നാലോചിക്കുന്ന പത്ര ഭാഷ്യത്തിലേക്ക്‌…
പോസിറ്റീവ്‌ ജേര്‍ണലിസത്തിന്റെ പുനരാവിഷ്‌ക്കാരം.
ആശയങ്ങള്‍ക്കും സംവാദങ്ങള്‍ക്കും ഇടം തേടി ഒരു ഡിജിറ്റല്‍ മാഗസിന്‍.

Categories
സ്ത്രീ/പുരുഷൻ
(6)
സിനിമ
(15)
സാഹിത്യം
(18)
സംസ്കാരം
(2)
സമകാലികം
(1)
സംഗീതം
(9)
വിശകലനം
(4)
വിദ്യാഭ്യാസം
(10)
വാലന്റൈയിന്‍ ഡേ
(3)
വായന
(3)
ലേഖനം
(28)
റിപ്പോർട്ട്
(1)
യുദ്ധം
(4)
യാത്ര
(9)
പ്രസംഗം
(1)
പ്രവാസം
(4)
പുസ്തകപരിചയം
(15)
പരിസ്‌ഥിതി
(3)
നിരൂപണം
(9)
ചെറുകഥ
(23)
ചിത്രകല
(4)
കവിത
(116)
കഥ
(22)
കത്ത്
(2)
ഓർമ്മ/സ്വർണഞരമ്പ്
(16)
ആരോഗ്യം
(1)
ആത്മീയം
(4)
അഭിമുഖം
(6)
അനുഭവം
(11)
Featured
(3)
Feature
(2)
Editorial
(22)
Editions

Related

സർഗ്ഗാത്മകതയുടെ നാലു പതിറ്റാണ്ടുകൾ…..

ശാന്തിനികേതനിലെ തന്റെ കലയും ജീവിതവുമിഴചേർന്ന അനുഭവങ്ങൾപങ്കു വയ്ക്കുകയാണ് വെള്ളിനേഴിയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും ലതാ പൊതുവാൾ.വെള്ളിനേഴിയിലെ കഥകളിമേളത്തിനിടയിലും പച്ചപ്പിന്റെമനോഹാരിതയിലും, കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴും ലതാപൊതുവാളിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും…

ഗുരു

നാരായണ ഗുരു കടന്നുപോയ കാലം കേരളമില്ലായിരുന്നു, മലയാളമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ഗുരു കടന്നുപോയതിനു ശേഷം കേരളമുണ്ടായി, അപരിചിതനായ ഒരു മനുഷ്യനെപ്പോലെ കേരളത്തിന്റെ കാലവളർച്ചയുടെ ഓരോ ദശകത്തിലും നാരായണൻ…

നാരായണഗുരു ഒരു ഇമ്മനെന്റലിസ്റ്റ് ചിന്തകൻ

ബുദ്ധനെയും ലാവോ സുവിനെയും പോലെ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റധർമം എന്ന് സങ്കൽപ്പിച്ചയാളായിരുന്നു നാരായണഗുരു. ജഗത്തിൽ ഉള്ളടങ്ങിയ ഒന്നാണ് , ജീവന്റെ ജൈവികമായ ഒരു ശേഷിയാണ് ധാർമികമാവൽ എന്ന്…