സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

ഒടുക്കവും തുടക്കവും

വിസ്ലാവ സിംമ്പോർസ്ക
സ്വതന്ത്ര വിവർത്തനം : സച്ചിദാനന്ദൻ പുഴങ്കര.

യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാൽ തകർന്നു പതിച്ചവ- യൊക്കെയടുക്കി- പ്പെറുക്കിയൊതുക്കുവാൻ പച്ചപോൽ വീണു മരിക്കാനൊരുങ്ങാത്ത ഒറ്റയൊരാളെങ്കിലും വേണമെപ്പോഴും. വെട്ടുവഴികൾ, മഹാ- പാതകൾ, കൺകൾ മർത്ത്യചരിത്രം നില- യ്ക്കാത്ത നെഞ്ചുകൾ വൃത്തിയാക്കേണ മൊരാൾ; സഞ്ചരിക്കണം കുത്തിനിറച്ച ശവവണ്ടികൾക്കിനി. ചാരത്തിലാഴ- ച്ചതുപ്പിലിഴയണം വീട്ടിന്നലങ്കാര- മായിട്ടും സോഫയ്ക്കു ചാര് പണിയണം. ചില്ലു തുടയ്ക്കണം, ചോര പുരണ്ട തുണിയൊളിപ്പിക്കണം. ഊന്നിട്ടു നിർത്താൻ മതിലുണ്ട് ; ജാലകം താങ്ങാൻ വിജാഗിരി വാതിൽ പണിയണം. ശബ്ദങ്ങളില്ല വെളിച്ചവും ; ആരുമേ- യില്ല മുഖങ്ങൾ പകർത്തുവാൻ, മറ്റുള്ള ഭംഗി കലർന്ന യുദ്ധങ്ങൾ പിടിക്കുവാൻ ചെന്നു രസിക്കുക- യായിടാം ക്യാമറ. പാലങ്ങൾ, തീവണ്ടി- യാപ്പീസുകൾ പണി- യേണം, തെറുത്തു കേറ്റേണമുടുപ്പുകൾ; ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു മടുത്തുവർ കോട്ടുവാ വിട്ടു ചെടിപ്പു പകുത്തിരിക്കുമ്പോഴും കൈകൾ കഴുകിയിരുന്നു ദീർഘശ്വാസ- പൂർവ്വമൊരാൾ ഓർമ്മ നീർത്തി വിരിക്കണം. അങ്ങനെയങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ പോകണം എപ്പൊഴും മണ്ണിൻ കരിമ്പച്ച വേരുകൾ ചപ്പും ചവറും നിറഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ യൊപ്പം നിലപാ- ടെടുത്തതായ്, ഭീകര സത്യങ്ങൾ ഇത്തിരി മാത്രമറിഞ്ഞവർ- ക്കൊപ്പം, ഇതെന്നും ഇതൊന്നിനുമൊപ്പവും ഒട്ടും കുറവുമല്ലെന്നു കരഞ്ഞവർക്കൊപ്പം, നുണയ്ക്കും കുറയ്ക്കുവാൻ പറ്റാത്ത നോവുകൾ- ക്കൊപ്പം വിശുദ്ധമാം ഇച്ഛയായ് നിന്നു പിഴച്ചതായ് തീരണേ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

തേനും വയമ്പും (കുട്ടികളുടെ) നാവിൽ…

കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ വായിൽ തേനും വയമ്പും അരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ആചാരമായി ഇപ്പോളും പലരും ചെയ്യാറുണ്ട്. ജനിച്ചു വളരെ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായ കുട്ടികൾക്കു പോലും ‘ബുദ്ധി’…

ഉടമസ്ഥൻ

 കള്ളത്താക്കോലിട്ട് വീട് തുറക്കണമെന്ന് മധുര മണി കരുതിയതല്ല. കള്ളത്താക്കോലോ! ശ്ശെ, ശരിക്കുള്ള താക്കോൽ!  രാവിലെ പതിവുപോലെ പതിനഞ്ച് മിനിട്ട് നടന്ന് വഴിച്ചന്തയിൽ പോയി പെടപ്പിച്ച് കാണിച്ച…

അര്‍ത്ഥമില്ലാത്ത വാക്കുകള്‍

‘ മലമരംപുഴകാറ്റ്ചരിത്ര ഗവേഷകരാണ്ചിതലരിച്ച് നശിച്ചു പോയആ വാക്കുകള്‍ കണ്ടെത്തിയത്.കണ്ടെത്തിയാല്‍ മാത്രം പോരഅര്‍ത്ഥം വ്യക്തമാക്കണം.തല പുകഞ്ഞാലോചിച്ചുഗൂഗിളില്‍ സെര്‍ച്ച് ചെയ്തുമോഡേണ്‍ ഡിക്ഷണറികളിലൊന്നുംആ വാക്കുകളില്ല.ഒടുവില്‍ഗവേഷകരൊന്നിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തു.ഇന്റര്‍വ്യൂ. കീറിപ്പറിഞ്ഞ ഓസോണ്‍ പുതച്ച്പനിച്ച്…