സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

ഒടുക്കവും തുടക്കവും

വിസ്ലാവ സിംമ്പോർസ്ക
സ്വതന്ത്ര വിവർത്തനം : സച്ചിദാനന്ദൻ പുഴങ്കര.

യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാൽ തകർന്നു പതിച്ചവ- യൊക്കെയടുക്കി- പ്പെറുക്കിയൊതുക്കുവാൻ പച്ചപോൽ വീണു മരിക്കാനൊരുങ്ങാത്ത ഒറ്റയൊരാളെങ്കിലും വേണമെപ്പോഴും. വെട്ടുവഴികൾ, മഹാ- പാതകൾ, കൺകൾ മർത്ത്യചരിത്രം നില- യ്ക്കാത്ത നെഞ്ചുകൾ വൃത്തിയാക്കേണ മൊരാൾ; സഞ്ചരിക്കണം കുത്തിനിറച്ച ശവവണ്ടികൾക്കിനി. ചാരത്തിലാഴ- ച്ചതുപ്പിലിഴയണം വീട്ടിന്നലങ്കാര- മായിട്ടും സോഫയ്ക്കു ചാര് പണിയണം. ചില്ലു തുടയ്ക്കണം, ചോര പുരണ്ട തുണിയൊളിപ്പിക്കണം. ഊന്നിട്ടു നിർത്താൻ മതിലുണ്ട് ; ജാലകം താങ്ങാൻ വിജാഗിരി വാതിൽ പണിയണം. ശബ്ദങ്ങളില്ല വെളിച്ചവും ; ആരുമേ- യില്ല മുഖങ്ങൾ പകർത്തുവാൻ, മറ്റുള്ള ഭംഗി കലർന്ന യുദ്ധങ്ങൾ പിടിക്കുവാൻ ചെന്നു രസിക്കുക- യായിടാം ക്യാമറ. പാലങ്ങൾ, തീവണ്ടി- യാപ്പീസുകൾ പണി- യേണം, തെറുത്തു കേറ്റേണമുടുപ്പുകൾ; ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു മടുത്തുവർ കോട്ടുവാ വിട്ടു ചെടിപ്പു പകുത്തിരിക്കുമ്പോഴും കൈകൾ കഴുകിയിരുന്നു ദീർഘശ്വാസ- പൂർവ്വമൊരാൾ ഓർമ്മ നീർത്തി വിരിക്കണം. അങ്ങനെയങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ പോകണം എപ്പൊഴും മണ്ണിൻ കരിമ്പച്ച വേരുകൾ ചപ്പും ചവറും നിറഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ യൊപ്പം നിലപാ- ടെടുത്തതായ്, ഭീകര സത്യങ്ങൾ ഇത്തിരി മാത്രമറിഞ്ഞവർ- ക്കൊപ്പം, ഇതെന്നും ഇതൊന്നിനുമൊപ്പവും ഒട്ടും കുറവുമല്ലെന്നു കരഞ്ഞവർക്കൊപ്പം, നുണയ്ക്കും കുറയ്ക്കുവാൻ പറ്റാത്ത നോവുകൾ- ക്കൊപ്പം വിശുദ്ധമാം ഇച്ഛയായ് നിന്നു പിഴച്ചതായ് തീരണേ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

അതിര് വിട്ട് അതിര് കാത്ത ചിത്രങ്ങൾ

സാമൂഹികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ശരീരനിർമ്മിതികൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഫലനമാണ് സിനിമ എന്നർത്ഥം.പ്രാദേശികമായ ചരിത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്…

ഇന്ദുഗോപന്റെ അതീന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ

ശ്രീമതി സ്മിത .സി യുടെ ‘ഐന്ദ്രികം’ എന്ന നോവൽ ഒരു കൗതുകത്തോടെയാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അത് ഒരു പഠനത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത്. വളരെ ആഴത്തിൽ അതും തന്മയത്വമായി…

ഓരോരോ സ്ത്രീകൾ
ഓരോരോ ഋതുക്കൾ

ആദ്യ പുസ്തകമായ “ഇന്ത്യൻ റെയിൻബോ” യിലൂടെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയായി മാറിയ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഡോ സോണിയ ചെറിയാന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ…