സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

വാക്ക്

സാബിറ സി പി

നീ അയയ്ക്കുന്ന ഓരോ വാക്കും
എത്ര ഭദ്രമായാണോ
ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നത്.
പുസ്തകത്താളിൽ മയിൽപ്പീലി ഒളിപ്പിച്ച
ബാല്യത്തെപ്പോലെ.
ആകാശം കാണാതെ
ആരോരും കാണാതെ
ഏകാന്തതയിലിടയ്ക്കാക്കെ
ഓരോ വാക്കും എന്നോട് കിന്നരിക്കും.
ഒരിക്കൽ വാക്കുകൾ കൊണ്ട്
എത്താൻ കഴിയാത്ത
അകലങ്ങളിലേക്ക്
നമ്മൾ പിരിയുമ്പോൾ
നീ എനിക്ക് ഒരു വാക്ക് കടം തരുമോ ?
എന്നിലെ ചൂടു പകർന്ന്
ഞാനതൊരു കവിതയാക്കട്ടെ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

അതിര് വിട്ട് അതിര് കാത്ത ചിത്രങ്ങൾ

സാമൂഹികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ശരീരനിർമ്മിതികൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഫലനമാണ് സിനിമ എന്നർത്ഥം.പ്രാദേശികമായ ചരിത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്…

ഇന്ദുഗോപന്റെ അതീന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ

ശ്രീമതി സ്മിത .സി യുടെ ‘ഐന്ദ്രികം’ എന്ന നോവൽ ഒരു കൗതുകത്തോടെയാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അത് ഒരു പഠനത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത്. വളരെ ആഴത്തിൽ അതും തന്മയത്വമായി…

ഓരോരോ സ്ത്രീകൾ
ഓരോരോ ഋതുക്കൾ

ആദ്യ പുസ്തകമായ “ഇന്ത്യൻ റെയിൻബോ” യിലൂടെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയായി മാറിയ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഡോ സോണിയ ചെറിയാന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ…