സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

വീഴ്ച

വിജു.വി.രാഘവ്ഒരു
പഴുത്ത ഇല
ഞെട്ടറ്റ് അടർന്ന്
വീഴുമ്പോൾ
എവിടെയെങ്കിലും
എന്തിലെങ്കിലും ഒന്ന്
തങ്ങാൻ പാകത്തിൽ
ഒരു എളുപ്പമല്ലാത്ത
ഊർന്നു വീഴലാവും
കൊതിക്കുക
ഒരു പക്ഷേ
ഒരു കാറ്റിനെ
ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത്
ചിലപ്പോൾ
പച്ചിലകളൂടെ
കൂർത്ത നോട്ടങ്ങളിൽ
നിന്നുള്ള
രക്ഷപ്പെടലാവാം അത്
പിന്നെയുമത്
താഴേക്ക് താഴേക്ക്
വന്ന്
വേരുകളെ
തൊടാനായിരിക്കാം
വേരുകളിലൂടെ
പിന്നെയുമത്
പുനർജ്ജനിക്കാനാവും

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

ആരാധന

തനിക്കായാളോട് ആദ്യമൊക്കെ നീരസമായിരിന്നു . പിന്നീട് വെറുപ്പായി മാറി. പതിയെ പതിയെ അതൊരു ശത്രുതയായി മാറി. കാരണം അയാളുടെ ഉയര്‍ച്ചയായിരുന്നു. തനിക്കു എത്തിപിടികാന്‍പോലും പറ്റാത്ത ഉയരത്തിലായിരുന്നു…

ഡഫോഡിൽസ്

വില്ല്യം വേഡ്സ് വെർത്തിൻ്റെ ഡഫോഡിൽസ് എന്ന കവിത മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയ ഓളങ്ങളും ആകർഷണങ്ങളും തെല്ലൊന്നുമായിരുന്നില്ല.ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അതെന്നെ മദിച്ചു.2022 സെപ്റ്റംബർ 23ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി, എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന്…

ഒരു നാടോടിക്കഥ

എന്റെ പേര് പത്മ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിന് മുൻവശത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന നദിയുടെ പേരാണ് എനിക്കിട്ടത്. ഒരു വിശേഷദിവസം അച്ഛന്റെ അതിഥി കളായി വന്ന മൂന്ന് യുവാക്കളിൽ സുന്ദരനും…