സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

വണ്ടിമണക്കുന്ന മുല്ലകൾ

വിജെ തോമസ്

ഒഴുകുന്ന
കമ്പാർട്ടു മെന്റുകളിൽ
കാലംനട്ടുവളർത്തിയ മുല്ല
വള്ളികൾ ഞാത്തിയിടുന്ന
പെൺകുട്ടിയോടുപൂവു
ചോദിക്കുന്നുണ്ടു പലവടിവു
കളിലാടിയുലഞ്ഞാടും
പത്തിയൊതുക്കിയ
ചലനങ്ങൾ

ഓരോ
നോട്ടത്തിലുമെരിഞ്ഞുകത്തും
നിലവിളിയുടെ
യടുപ്പുകല്ലുകൾ പുറത്തു
കാട്ടാതെ വെളുക്കുന്നുണ്ടു
വിടർന്നുനിരയൊത്ത
മൊട്ടുകൾ

ചുരം കടക്കുമ്പോൾ
പലവട്ടമപായചങ്ങലവലിച്ചിട്ടും
തകർന്നൊരുപ്രണയത്തിലൂടെ
നിത്യവും നിർത്താനാവാതെ
യോടുകയാണെന്നിട്ടും
ഒഴിഞ്ഞകൂടുവിൽക്കാതെ
കടക്കെണി മഞ്ഞച്ച
പലപാളം

എന്നാലും
കയറിപ്പറ്റുന്നുണ്ട്
ഓരോസ്റ്റേഷനിലും
കുത്തിനിറച്ചയോർമ്മകളുടെ
കനംതൂങ്ങിയബാഗുകൾ
വലിച്ചുകേറ്റുന്നുണ്ടു
മുറുകിയമുഖത്തു നിലച്ചു
തളംകെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ടു
കണ്ണുകൾ

ചൂളം
വിളിച്ചാടിയുലഞ്ഞു
പായുംവണ്ടിയിലപരിചിതം
നിലച്ചൊരുറിസ്റ്റുവാച്ചൂർന്നു
വീഴുന്നുണ്ടാരുടെയോ
പാതിഞെരക്കം
വഴിയിൽ

ഈച്ചകൾ
റീത്തുവെക്കുന്നുണ്ടു
താഴെവീണു ചതഞ്ഞരഞ്ഞൊരു
മണത്തിന്മേൽപേരെഴുതാതെ
നേരമൊരു വൃത്തം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

അതിര് വിട്ട് അതിര് കാത്ത ചിത്രങ്ങൾ

സാമൂഹികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ശരീരനിർമ്മിതികൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഫലനമാണ് സിനിമ എന്നർത്ഥം.പ്രാദേശികമായ ചരിത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്…

ഇന്ദുഗോപന്റെ അതീന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ

ശ്രീമതി സ്മിത .സി യുടെ ‘ഐന്ദ്രികം’ എന്ന നോവൽ ഒരു കൗതുകത്തോടെയാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അത് ഒരു പഠനത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത്. വളരെ ആഴത്തിൽ അതും തന്മയത്വമായി…

ഓരോരോ സ്ത്രീകൾ
ഓരോരോ ഋതുക്കൾ

ആദ്യ പുസ്തകമായ “ഇന്ത്യൻ റെയിൻബോ” യിലൂടെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയായി മാറിയ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഡോ സോണിയ ചെറിയാന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ…