സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

വായിക്കുമ്പോൾ:

പ്രതിഭ പണിക്കർ

ഓരോ വാക്കും
ഒളിപ്പിയ്ക്കുന്നുണ്ടതിൽ
ഒരു വിസ്ഫോടനം.
മുന്നേറ്റം നടത്താനായ്‌
വെമ്പുന്നുണ്ടുള്ളിൽ
സൂക്ഷ്മം
നീരാളിക്കൈവിരലറ്റത്ത്‌
മിന്നലിന്നൊരു തരി.

തൊടുത്തുവിടപ്പെട്ടാൽ
താഴ്‌വഴിയിലൂടെ പിണരായിപ്പാഞ്ഞ്‌
ഒരു രഹസ്യത്തെയെന്നപോലെ
തൊട്ടുനിൽക്കുന്ന തന്തുവിലേയ്ക്ക്‌
തന്നെത്തന്നെയത്‌ ഏൽപ്പിക്കുന്നു.

അതിദ്രുതമായ്‌ പലയിടനാഴികളിലൂടെ
ദ്യുതിതരംഗം
ഒന്നിൽനിന്നൊന്നിനെയായ്‌
മുഴുവനുമായ്‌ ബാധിക്കുന്നു.

മറ്റൊന്നും കേൾക്കാതെ, പറയാനാവാതെ
ഒരു വാക്കുണർത്തുന്ന
സംവേദനങ്ങൾ പടർന്ന്.
വാക്കുകൾ
അഗ്നിസ്ഫുലിംഗങ്ങളാണ്.

ഒരു കൊള്ളിയാൻ സ്പർശ്ശത്താലും
നിലതെറ്റാം;
പ്രണയത്തിൽ എന്നപോലെ
കവിതയിലും.

വായിക്കാതിരിക്കുകയാണ്.

പുലർകാലത്ത്
പുൽക്കൊടിത്തുമ്പിൽ‌
ജലകണികയൊന്നെന്നപോലെ
ജീവിതത്തെ
അത്രയും അവധാനതയോടെ
ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നനേരമാണ്.

കാറ്റിനോടാണ്;
നെറുകിൽത്തലോടി
വീശാതിരിക്കുക.
ഇനിയുമൊരു വീണുതകരലിന്
ഉൽപ്രേരകമാവാതിരിക്കുക!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

ആരാധന

തനിക്കായാളോട് ആദ്യമൊക്കെ നീരസമായിരിന്നു . പിന്നീട് വെറുപ്പായി മാറി. പതിയെ പതിയെ അതൊരു ശത്രുതയായി മാറി. കാരണം അയാളുടെ ഉയര്‍ച്ചയായിരുന്നു. തനിക്കു എത്തിപിടികാന്‍പോലും പറ്റാത്ത ഉയരത്തിലായിരുന്നു…

ഡഫോഡിൽസ്

വില്ല്യം വേഡ്സ് വെർത്തിൻ്റെ ഡഫോഡിൽസ് എന്ന കവിത മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയ ഓളങ്ങളും ആകർഷണങ്ങളും തെല്ലൊന്നുമായിരുന്നില്ല.ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അതെന്നെ മദിച്ചു.2022 സെപ്റ്റംബർ 23ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി, എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന്…

ഒരു നാടോടിക്കഥ

എന്റെ പേര് പത്മ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിന് മുൻവശത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന നദിയുടെ പേരാണ് എനിക്കിട്ടത്. ഒരു വിശേഷദിവസം അച്ഛന്റെ അതിഥി കളായി വന്ന മൂന്ന് യുവാക്കളിൽ സുന്ദരനും…