സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

ശ്വാസം

വിനോദ് വിയാർ

                    

നടുക്കം മാറാതെത്ര നേരമീ-

ചതുപ്പിൽ, ആരാലുമന്വേഷിച്ചറിയാതെ

പിടയ്ക്കും നോവിനാൽ മിടിയ്ക്കു-

മെന്നുള്ളം കാണുവാനാളില്ലാതെ.

ഇവിടേയ്ക്കൊന്നു നോക്കീടൂ

തിരക്കും തിടുക്കവുമുള്ളവർ നിങ്ങൾ,

അറിയാം; ഞാനുമൊരിക്കലിങ്ങനെ

വേഗം കൊണ്ടവൻ, ആരെയും ഗൗനിക്കാത്തോൻ.

എന്റെ നാളിൽ ചുറ്റും തിരക്കായിരുന്നു,

ആരാധക സുഗന്ധതൈലത്തിൽ മണം

പുകഴ്ത്തിപ്പാടുന്നോരുടെ മേളം

ഒന്നുതൊടുവാൻ ഹരം കൊണ്ടൊരു കൂട്ടം

എടുത്തുയർത്താൻ ആരും കൊതിക്കുമാരവം.

ഞാനൊരാൾ, ലോകനെറുകിലെത്തിയോൻ

ധരിച്ചു ഭൂമി ഗോളത്തിനുടയവൻ

ഞാനൊരാൾ, മാലോകർക്കേറ്റവും പ്രിയൻ

വൃഥാ ധരിച്ചു ആകാശവാസിയേക്കാളും കേമൻ.

ഇതാ കിടക്കുന്നു ഞാൻ; കണ്ടുവോ കോലം

പാടിപ്പുകഴ്ത്തിയോരില്ല

കോലാഹലക്കേളി നടത്തിയ ഭൃത്യന്മാരില്ല.

ഇതാ കിടക്കുന്നു ഞാൻ; വെറും നൃണം

ശ്വാസവായുവിനായ് മനക്കൈ കൂപ്പി.

ദയവുണ്ടാകുമോ ആർക്കാനും

മത്സരച്ചൂതിലാവേശം പൂണ്ട ലോകത്തിൽ

എന്നെയൊന്നെടുക്കാൻ

പൊടി തുടയ്ക്കാൻ

എന്നെ ഞാനാക്കിയ ശ്വാസമൂതാൻ, വീണ്ടും

സ്നേഹസംഗീത പുല്ലാങ്കുഴലാക്കാൻ. ——————————————————

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

ആരാധന

തനിക്കായാളോട് ആദ്യമൊക്കെ നീരസമായിരിന്നു . പിന്നീട് വെറുപ്പായി മാറി. പതിയെ പതിയെ അതൊരു ശത്രുതയായി മാറി. കാരണം അയാളുടെ ഉയര്‍ച്ചയായിരുന്നു. തനിക്കു എത്തിപിടികാന്‍പോലും പറ്റാത്ത ഉയരത്തിലായിരുന്നു…

ഡഫോഡിൽസ്

വില്ല്യം വേഡ്സ് വെർത്തിൻ്റെ ഡഫോഡിൽസ് എന്ന കവിത മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയ ഓളങ്ങളും ആകർഷണങ്ങളും തെല്ലൊന്നുമായിരുന്നില്ല.ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അതെന്നെ മദിച്ചു.2022 സെപ്റ്റംബർ 23ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി, എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന്…

ഒരു നാടോടിക്കഥ

എന്റെ പേര് പത്മ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിന് മുൻവശത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന നദിയുടെ പേരാണ് എനിക്കിട്ടത്. ഒരു വിശേഷദിവസം അച്ഛന്റെ അതിഥി കളായി വന്ന മൂന്ന് യുവാക്കളിൽ സുന്ദരനും…