സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

ശ്വാസം

വിനോദ് വിയാർ

                    

നടുക്കം മാറാതെത്ര നേരമീ-

ചതുപ്പിൽ, ആരാലുമന്വേഷിച്ചറിയാതെ

പിടയ്ക്കും നോവിനാൽ മിടിയ്ക്കു-

മെന്നുള്ളം കാണുവാനാളില്ലാതെ.

ഇവിടേയ്ക്കൊന്നു നോക്കീടൂ

തിരക്കും തിടുക്കവുമുള്ളവർ നിങ്ങൾ,

അറിയാം; ഞാനുമൊരിക്കലിങ്ങനെ

വേഗം കൊണ്ടവൻ, ആരെയും ഗൗനിക്കാത്തോൻ.

എന്റെ നാളിൽ ചുറ്റും തിരക്കായിരുന്നു,

ആരാധക സുഗന്ധതൈലത്തിൽ മണം

പുകഴ്ത്തിപ്പാടുന്നോരുടെ മേളം

ഒന്നുതൊടുവാൻ ഹരം കൊണ്ടൊരു കൂട്ടം

എടുത്തുയർത്താൻ ആരും കൊതിക്കുമാരവം.

ഞാനൊരാൾ, ലോകനെറുകിലെത്തിയോൻ

ധരിച്ചു ഭൂമി ഗോളത്തിനുടയവൻ

ഞാനൊരാൾ, മാലോകർക്കേറ്റവും പ്രിയൻ

വൃഥാ ധരിച്ചു ആകാശവാസിയേക്കാളും കേമൻ.

ഇതാ കിടക്കുന്നു ഞാൻ; കണ്ടുവോ കോലം

പാടിപ്പുകഴ്ത്തിയോരില്ല

കോലാഹലക്കേളി നടത്തിയ ഭൃത്യന്മാരില്ല.

ഇതാ കിടക്കുന്നു ഞാൻ; വെറും നൃണം

ശ്വാസവായുവിനായ് മനക്കൈ കൂപ്പി.

ദയവുണ്ടാകുമോ ആർക്കാനും

മത്സരച്ചൂതിലാവേശം പൂണ്ട ലോകത്തിൽ

എന്നെയൊന്നെടുക്കാൻ

പൊടി തുടയ്ക്കാൻ

എന്നെ ഞാനാക്കിയ ശ്വാസമൂതാൻ, വീണ്ടും

സ്നേഹസംഗീത പുല്ലാങ്കുഴലാക്കാൻ. ——————————————————

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

മഴ

ഇട മുറിയാതെ പെയ്യുന്ന മഴ ഇട മുറിയാതെ പെയ്യുന്ന മഴതണുപ്പ്, ചെറിയ കുളിര്ഇതെന്ത് മഴക്കലമാണ് ,ഒട്ടും തന്നെ മഴ യില്ല മഴയെ പഴിച്ചിട്ട് ആണോ അതോവെയിലിനു…

അതിര് വിട്ട് അതിര് കാത്ത ചിത്രങ്ങൾ

സാമൂഹികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ശരീരനിർമ്മിതികൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഫലനമാണ് സിനിമ എന്നർത്ഥം.പ്രാദേശികമായ ചരിത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്…

ഇന്ദുഗോപന്റെ അതീന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ

ശ്രീമതി സ്മിത .സി യുടെ ‘ഐന്ദ്രികം’ എന്ന നോവൽ ഒരു കൗതുകത്തോടെയാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അത് ഒരു പഠനത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത്. വളരെ ആഴത്തിൽ അതും തന്മയത്വമായി…