സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

പാഠം

മിറോസ്ലാബ് ഹൊളു

ഒരു മരം കടന്നു വരുന്നു
വണങ്ങിക്കൊണ്ടു പറയുന്നു
ഞാൻ, ഒരു മരം.
ഒരു ഇരുണ്ട കണ്ണുനീർ തുള്ളി
മാനത്തു നിന്ന് വീഴുന്നു
പറയുന്നു
ഞാൻ ഒരു പക്ഷി .

ഒരു ചിലന്തിവലയ്ക്കടിയിൽ നിന്ന്
സ്നേഹം പോലെ എന്തോ ഒന്ന്
അരികിലേക്ക് വന്ന് പറയുന്നു
ഞാൻ നിശ്ശബ്ദത .

പക്ഷെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡിനരികിൽ
നീണ്ടുനിവർന്നു കിടക്കുന്ന
കയ്യില്ലാക്കുപ്പായം ധരിച്ച
ഒരു ദേശീയ ജനാധിപത്യക്കുതിര ആവർത്തിക്കുന്നു
നാലുപാടും ചെവി കൂർപ്പിച്ചു കൊണ്ട്
ചർവ്വിത ചർവ്വണം ചെയ്യുന്നു
ഞാൻ ചരിത്രത്തിന്റെ യന്ത്രം
നമ്മളേവരും
സ്നേഹിക്കുന്നു
പുരോഗതിയെ
ധീരതയെ
യോദ്ധാക്കളുടെ ക്രോധത്തെ .

ക്ലാസുമുറിയുടെ വാതിലിനടിയിൽ
ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നു
ചോരയുടെ നേർത്ത നീരൊഴുക്ക്.

ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു
നിരപരാധികളുടെ
കൂട്ടക്കൊലകൾ.

വിവ: പ്രതാപൻ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

മഴ

ഇട മുറിയാതെ പെയ്യുന്ന മഴ ഇട മുറിയാതെ പെയ്യുന്ന മഴതണുപ്പ്, ചെറിയ കുളിര്ഇതെന്ത് മഴക്കലമാണ് ,ഒട്ടും തന്നെ മഴ യില്ല മഴയെ പഴിച്ചിട്ട് ആണോ അതോവെയിലിനു…

അതിര് വിട്ട് അതിര് കാത്ത ചിത്രങ്ങൾ

സാമൂഹികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ശരീരനിർമ്മിതികൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഫലനമാണ് സിനിമ എന്നർത്ഥം.പ്രാദേശികമായ ചരിത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്…

ഇന്ദുഗോപന്റെ അതീന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ

ശ്രീമതി സ്മിത .സി യുടെ ‘ഐന്ദ്രികം’ എന്ന നോവൽ ഒരു കൗതുകത്തോടെയാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അത് ഒരു പഠനത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത്. വളരെ ആഴത്തിൽ അതും തന്മയത്വമായി…