സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

വ്യർത്ഥമീ ജീവിതം

തനൂജ പി എച്ച്പൊട്ടിച്ചിതറിയ വളപ്പൊട്ടുകൾ

പോലെ …..
പൊഴിഞ്ഞു വീണ പൂവിന്നിതളുകൾ

പോലെ …..
ചിതറി തെറിച്ചെന്റെ മോഹങ്ങൾ

തീർക്കും …….
തടറവറ തൻ പടിപ്പുര വാതിലിലിരിപ്പു

ഞാൻ .
കരിന്തിരി കത്തുന്നോരീദിന

ചിന്തകൾ …….
നിലവിളക്കായ് തെളിയുന്നു

സ്മരണയിൽ .
ആരതി ഉഴിയുമൊരാ കർപ്പൂര

ദീപവും ……
ആവാഹനം ചെയ്യുമഗ്നിയാ
ണെന്നറിയുന്നു.
കുനിഞ്ഞ ശിരസ്സതേറ്റു വാങ്ങും

താലി …….
തല ഉയർത്തി നിൽക്കാനൊരു

ഭാരമാകുമെന്ന് .
കൈപിടിച്ചന്നച്ചൻ കന്യാദാനമായ്

നൽകിയതൊരു
ബലിമൃഗമായ് ഇവിടം

ജീവിക്കുവാനെന്ന് ….
പെണ്ണുടലിനൊരടിമയെ വാങ്ങുവാൻ

പൊന്നും പണവുമേറെ

നൽകിയിട്ടും ……
അടിമത്വമേറ്റു വാങ്ങുന്നൊരു ടമയായ്

കഴിയേണ്ട കാലം വരുമെന്ന് .
അടഞ്ഞ മണിയറ

വാതിലുകൾക്കകത്തെങ്ങോ
പുകഞ്ഞ വിറകൊണ്ട മനവും

തനുവും …….
അറിഞ്ഞതില്ലൊരു ജൻമം എരിഞ്ഞു

തീരുമൊരു വിറകിൻ കമ്പു പോൽ .
പേറ്റു നോവേറുന്നതല്ലേറ്റം

മനസ്സിന്റെ …..
വേദന കാണാത്ത മക്കളെ
ഓർത്തതാം .
സ്ത്രീയായൊരു ജൻമം ഏകീയ തീ

മണ്ണിൽ
തീക്കനലായൊടുവിൽ എരിഞ്ഞു

തീരാനോ ??

3 Responses

  1. മനോഹരം… നന്നായി എഴുതി.. ഇനിയും കൂടുതൽ എഴുതാൻ കഴിയട്ടെ… ആശംസകൾ 💐💐💐💐💐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

അതിര് വിട്ട് അതിര് കാത്ത ചിത്രങ്ങൾ

സാമൂഹികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ശരീരനിർമ്മിതികൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഫലനമാണ് സിനിമ എന്നർത്ഥം.പ്രാദേശികമായ ചരിത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്…

ഇന്ദുഗോപന്റെ അതീന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ

ശ്രീമതി സ്മിത .സി യുടെ ‘ഐന്ദ്രികം’ എന്ന നോവൽ ഒരു കൗതുകത്തോടെയാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അത് ഒരു പഠനത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത്. വളരെ ആഴത്തിൽ അതും തന്മയത്വമായി…

ഓരോരോ സ്ത്രീകൾ
ഓരോരോ ഋതുക്കൾ

ആദ്യ പുസ്തകമായ “ഇന്ത്യൻ റെയിൻബോ” യിലൂടെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയായി മാറിയ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഡോ സോണിയ ചെറിയാന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ…