സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

വ്യർത്ഥമീ ജീവിതം

തനൂജ പി എച്ച്പൊട്ടിച്ചിതറിയ വളപ്പൊട്ടുകൾ

പോലെ …..
പൊഴിഞ്ഞു വീണ പൂവിന്നിതളുകൾ

പോലെ …..
ചിതറി തെറിച്ചെന്റെ മോഹങ്ങൾ

തീർക്കും …….
തടറവറ തൻ പടിപ്പുര വാതിലിലിരിപ്പു

ഞാൻ .
കരിന്തിരി കത്തുന്നോരീദിന

ചിന്തകൾ …….
നിലവിളക്കായ് തെളിയുന്നു

സ്മരണയിൽ .
ആരതി ഉഴിയുമൊരാ കർപ്പൂര

ദീപവും ……
ആവാഹനം ചെയ്യുമഗ്നിയാ
ണെന്നറിയുന്നു.
കുനിഞ്ഞ ശിരസ്സതേറ്റു വാങ്ങും

താലി …….
തല ഉയർത്തി നിൽക്കാനൊരു

ഭാരമാകുമെന്ന് .
കൈപിടിച്ചന്നച്ചൻ കന്യാദാനമായ്

നൽകിയതൊരു
ബലിമൃഗമായ് ഇവിടം

ജീവിക്കുവാനെന്ന് ….
പെണ്ണുടലിനൊരടിമയെ വാങ്ങുവാൻ

പൊന്നും പണവുമേറെ

നൽകിയിട്ടും ……
അടിമത്വമേറ്റു വാങ്ങുന്നൊരു ടമയായ്

കഴിയേണ്ട കാലം വരുമെന്ന് .
അടഞ്ഞ മണിയറ

വാതിലുകൾക്കകത്തെങ്ങോ
പുകഞ്ഞ വിറകൊണ്ട മനവും

തനുവും …….
അറിഞ്ഞതില്ലൊരു ജൻമം എരിഞ്ഞു

തീരുമൊരു വിറകിൻ കമ്പു പോൽ .
പേറ്റു നോവേറുന്നതല്ലേറ്റം

മനസ്സിന്റെ …..
വേദന കാണാത്ത മക്കളെ
ഓർത്തതാം .
സ്ത്രീയായൊരു ജൻമം ഏകീയ തീ

മണ്ണിൽ
തീക്കനലായൊടുവിൽ എരിഞ്ഞു

തീരാനോ ??

3 Responses

  1. മനോഹരം… നന്നായി എഴുതി.. ഇനിയും കൂടുതൽ എഴുതാൻ കഴിയട്ടെ… ആശംസകൾ 💐💐💐💐💐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

ആരാധന

തനിക്കായാളോട് ആദ്യമൊക്കെ നീരസമായിരിന്നു . പിന്നീട് വെറുപ്പായി മാറി. പതിയെ പതിയെ അതൊരു ശത്രുതയായി മാറി. കാരണം അയാളുടെ ഉയര്‍ച്ചയായിരുന്നു. തനിക്കു എത്തിപിടികാന്‍പോലും പറ്റാത്ത ഉയരത്തിലായിരുന്നു…

ഡഫോഡിൽസ്

വില്ല്യം വേഡ്സ് വെർത്തിൻ്റെ ഡഫോഡിൽസ് എന്ന കവിത മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയ ഓളങ്ങളും ആകർഷണങ്ങളും തെല്ലൊന്നുമായിരുന്നില്ല.ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അതെന്നെ മദിച്ചു.2022 സെപ്റ്റംബർ 23ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി, എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന്…

ഒരു നാടോടിക്കഥ

എന്റെ പേര് പത്മ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിന് മുൻവശത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന നദിയുടെ പേരാണ് എനിക്കിട്ടത്. ഒരു വിശേഷദിവസം അച്ഛന്റെ അതിഥി കളായി വന്ന മൂന്ന് യുവാക്കളിൽ സുന്ദരനും…