സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

അവൾ കവിത എഴുതുമ്പോൾ …….

പ്രിയ പി എംശബ്ദകോലാഹലങ്ങളിലിരുന്നവൾ
നിശബ്ദതയുടെ കവിതയെഴുതി.

മരുഭൂമിയിലിരുന്നവൾ
മഴയുടെ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ചെഴുതി.

അനാഥത്വത്തിലിരുന്നവൾ
അമ്മയുടെ സ്നേഹച്ചൂരിനെക്കുറിച്ചെഴുതി.

ഒരിക്കലും പ്രണയിക്കാത്ത അവൾ
നഷ്ടപ്രണയങ്ങളെക്കുറിച്ചെഴുതി.

കടൽ കാണാത്ത അവൾ
കടലിന്റെ നിഗൂഢതകളെക്കുറിച്ചെഴുതി.

മരണത്തിലിരുന്നവൾ
ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചെഴുതി.

                   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

ആരാധന

തനിക്കായാളോട് ആദ്യമൊക്കെ നീരസമായിരിന്നു . പിന്നീട് വെറുപ്പായി മാറി. പതിയെ പതിയെ അതൊരു ശത്രുതയായി മാറി. കാരണം അയാളുടെ ഉയര്‍ച്ചയായിരുന്നു. തനിക്കു എത്തിപിടികാന്‍പോലും പറ്റാത്ത ഉയരത്തിലായിരുന്നു…

ഡഫോഡിൽസ്

വില്ല്യം വേഡ്സ് വെർത്തിൻ്റെ ഡഫോഡിൽസ് എന്ന കവിത മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയ ഓളങ്ങളും ആകർഷണങ്ങളും തെല്ലൊന്നുമായിരുന്നില്ല.ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അതെന്നെ മദിച്ചു.2022 സെപ്റ്റംബർ 23ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി, എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന്…

ഒരു നാടോടിക്കഥ

എന്റെ പേര് പത്മ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിന് മുൻവശത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന നദിയുടെ പേരാണ് എനിക്കിട്ടത്. ഒരു വിശേഷദിവസം അച്ഛന്റെ അതിഥി കളായി വന്ന മൂന്ന് യുവാക്കളിൽ സുന്ദരനും…