സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

അവൾ കവിത എഴുതുമ്പോൾ …….

പ്രിയ പി എംശബ്ദകോലാഹലങ്ങളിലിരുന്നവൾ
നിശബ്ദതയുടെ കവിതയെഴുതി.

മരുഭൂമിയിലിരുന്നവൾ
മഴയുടെ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ചെഴുതി.

അനാഥത്വത്തിലിരുന്നവൾ
അമ്മയുടെ സ്നേഹച്ചൂരിനെക്കുറിച്ചെഴുതി.

ഒരിക്കലും പ്രണയിക്കാത്ത അവൾ
നഷ്ടപ്രണയങ്ങളെക്കുറിച്ചെഴുതി.

കടൽ കാണാത്ത അവൾ
കടലിന്റെ നിഗൂഢതകളെക്കുറിച്ചെഴുതി.

മരണത്തിലിരുന്നവൾ
ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചെഴുതി.

                   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

മഴ

ഇട മുറിയാതെ പെയ്യുന്ന മഴ ഇട മുറിയാതെ പെയ്യുന്ന മഴതണുപ്പ്, ചെറിയ കുളിര്ഇതെന്ത് മഴക്കലമാണ് ,ഒട്ടും തന്നെ മഴ യില്ല മഴയെ പഴിച്ചിട്ട് ആണോ അതോവെയിലിനു…

അതിര് വിട്ട് അതിര് കാത്ത ചിത്രങ്ങൾ

സാമൂഹികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ശരീരനിർമ്മിതികൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഫലനമാണ് സിനിമ എന്നർത്ഥം.പ്രാദേശികമായ ചരിത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്…

ഇന്ദുഗോപന്റെ അതീന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ

ശ്രീമതി സ്മിത .സി യുടെ ‘ഐന്ദ്രികം’ എന്ന നോവൽ ഒരു കൗതുകത്തോടെയാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അത് ഒരു പഠനത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത്. വളരെ ആഴത്തിൽ അതും തന്മയത്വമായി…