സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

നിനക്കായ്….

നിർമ്മലാദേവികരുതിവയ്ക്കുന്നിതെല്ലാം നിനക്കായ്
തരുവതില്ലേയൊരു ദിനം കാലം….
ഹൃദയതാളിൽ കുറിക്കുന്നു നിത്യം
പറയുവാനുള്ള കദനങ്ങളെല്ലാം…

അറിയുകില്ലിനി കാണുമോ നമ്മൾ
പുലരിയിൽകിനാപ്പൂക്കളാൽ വീണ്ടും
കരളിനുള്ളിലെ കനലാഴിയെല്ലാം
ഒരുദിനം നിന്നിലേക്കു പകർന്ന്
മനമിതൊരുവേള നിശ്ശൂന്യമാക്കാൻ
ഹൃദയഭാരമിറക്കി വച്ചൊന്നായ്
അലിയുവാൻ മനം കുതികുതിക്കുന്നു…

അറിവതുണ്ടു ഞാൻ നിൻ സ്പന്ദനങ്ങൾ
ചിലതെനിക്കായ് വിതുമ്പുന്ന രാഗം
എഴുതുവാനും പറയാനുമാവാ-
തെഴുതിവച്ചില്ലേ വാക്കുകൾ തമ്മിൽ
പുണരുവാനൊന്നു ചുംബിച്ചുണർത്തി
കരയുവാനിനിയെത്രനാൾ വേണം…

അകലെയെങ്കിലും, അറിയുന്നു നമ്മൾ
ഹൃദയതാളത്തുടിപ്പുകൾ നിത്യം…!
ഹൃദയതാളം നിലച്ചിടും മുൻപൊ-
ന്നലിയണംതമ്മിലേകരായ് മാറാൻ…

പൊരുളറിയാത്ത ജീവിതമിഥ്യാ –
നദിയിലൊരുദിനം ഒന്നിച്ചു മുങ്ങാൻ
കഴിയുമെന്നുള്ളൊരൊറ്റ സ്വപ്നത്തിൻ
നിറവിലാണെൻ്റെ ജീവിതനൗക…
അതുമതിയെനിക്കീജൻമമാകെ
സുകൃതജീവിതസാഗരമാകാൻ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

അതിര് വിട്ട് അതിര് കാത്ത ചിത്രങ്ങൾ

സാമൂഹികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ശരീരനിർമ്മിതികൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഫലനമാണ് സിനിമ എന്നർത്ഥം.പ്രാദേശികമായ ചരിത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്…

ഇന്ദുഗോപന്റെ അതീന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ

ശ്രീമതി സ്മിത .സി യുടെ ‘ഐന്ദ്രികം’ എന്ന നോവൽ ഒരു കൗതുകത്തോടെയാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അത് ഒരു പഠനത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത്. വളരെ ആഴത്തിൽ അതും തന്മയത്വമായി…

ഓരോരോ സ്ത്രീകൾ
ഓരോരോ ഋതുക്കൾ

ആദ്യ പുസ്തകമായ “ഇന്ത്യൻ റെയിൻബോ” യിലൂടെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയായി മാറിയ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഡോ സോണിയ ചെറിയാന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ…