സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

നിനക്കായ്….

നിർമ്മലാദേവികരുതിവയ്ക്കുന്നിതെല്ലാം നിനക്കായ്
തരുവതില്ലേയൊരു ദിനം കാലം….
ഹൃദയതാളിൽ കുറിക്കുന്നു നിത്യം
പറയുവാനുള്ള കദനങ്ങളെല്ലാം…

അറിയുകില്ലിനി കാണുമോ നമ്മൾ
പുലരിയിൽകിനാപ്പൂക്കളാൽ വീണ്ടും
കരളിനുള്ളിലെ കനലാഴിയെല്ലാം
ഒരുദിനം നിന്നിലേക്കു പകർന്ന്
മനമിതൊരുവേള നിശ്ശൂന്യമാക്കാൻ
ഹൃദയഭാരമിറക്കി വച്ചൊന്നായ്
അലിയുവാൻ മനം കുതികുതിക്കുന്നു…

അറിവതുണ്ടു ഞാൻ നിൻ സ്പന്ദനങ്ങൾ
ചിലതെനിക്കായ് വിതുമ്പുന്ന രാഗം
എഴുതുവാനും പറയാനുമാവാ-
തെഴുതിവച്ചില്ലേ വാക്കുകൾ തമ്മിൽ
പുണരുവാനൊന്നു ചുംബിച്ചുണർത്തി
കരയുവാനിനിയെത്രനാൾ വേണം…

അകലെയെങ്കിലും, അറിയുന്നു നമ്മൾ
ഹൃദയതാളത്തുടിപ്പുകൾ നിത്യം…!
ഹൃദയതാളം നിലച്ചിടും മുൻപൊ-
ന്നലിയണംതമ്മിലേകരായ് മാറാൻ…

പൊരുളറിയാത്ത ജീവിതമിഥ്യാ –
നദിയിലൊരുദിനം ഒന്നിച്ചു മുങ്ങാൻ
കഴിയുമെന്നുള്ളൊരൊറ്റ സ്വപ്നത്തിൻ
നിറവിലാണെൻ്റെ ജീവിതനൗക…
അതുമതിയെനിക്കീജൻമമാകെ
സുകൃതജീവിതസാഗരമാകാൻ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

തേനും വയമ്പും (കുട്ടികളുടെ) നാവിൽ…

കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ വായിൽ തേനും വയമ്പും അരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ആചാരമായി ഇപ്പോളും പലരും ചെയ്യാറുണ്ട്. ജനിച്ചു വളരെ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായ കുട്ടികൾക്കു പോലും ‘ബുദ്ധി’…

ഉടമസ്ഥൻ

 കള്ളത്താക്കോലിട്ട് വീട് തുറക്കണമെന്ന് മധുര മണി കരുതിയതല്ല. കള്ളത്താക്കോലോ! ശ്ശെ, ശരിക്കുള്ള താക്കോൽ!  രാവിലെ പതിവുപോലെ പതിനഞ്ച് മിനിട്ട് നടന്ന് വഴിച്ചന്തയിൽ പോയി പെടപ്പിച്ച് കാണിച്ച…

അര്‍ത്ഥമില്ലാത്ത വാക്കുകള്‍

‘ മലമരംപുഴകാറ്റ്ചരിത്ര ഗവേഷകരാണ്ചിതലരിച്ച് നശിച്ചു പോയആ വാക്കുകള്‍ കണ്ടെത്തിയത്.കണ്ടെത്തിയാല്‍ മാത്രം പോരഅര്‍ത്ഥം വ്യക്തമാക്കണം.തല പുകഞ്ഞാലോചിച്ചുഗൂഗിളില്‍ സെര്‍ച്ച് ചെയ്തുമോഡേണ്‍ ഡിക്ഷണറികളിലൊന്നുംആ വാക്കുകളില്ല.ഒടുവില്‍ഗവേഷകരൊന്നിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തു.ഇന്റര്‍വ്യൂ. കീറിപ്പറിഞ്ഞ ഓസോണ്‍ പുതച്ച്പനിച്ച്…