സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

എൽ ലോക്കോ

അബിൻ ജോസഫ്

ഒരു മനുഷ്യൻ
നിങ്ങളെ ഇത്രമേൽ ബാധിക്കുകയെന്നാൽ
അയാളൊരു ഭ്രാന്തനായിരിക്കണം
അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അയാളെ
‘എൽ ലോക്കോ’
എന്ന് ഉറക്കെവിളിച്ചത്
പുറംമോടികൾ കണ്ടു മടുക്കുമ്പോൾ
ഇല്ലാത്തവന്റെ ഇല്ലായ്മയെ നോക്കി ചിരിക്കുമ്പോൾ
വെറുപ്പിന്റെ കാറ്റേറ്റ്
കാരച്ചിലുവരുമ്പോൾ
തോറ്റുപോയവരുടെ രാജകുമാരനെ
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരം

മർസെലോ ബിയെസ്ല എന്ന ഒറ്റപ്പേരിൽ
ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന
സാധാരണത്വത്തിന്റെ മണം
നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരാം
തെരുവിന്റെയറ്റത്തെ ചായക്കടയിൽ
അയാളിരുന്നു ചായ കുടിക്കുന്നത്
നിങ്ങൾക്ക് കാണാം
ഒരുപക്ഷേ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു
വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ
നിങ്ങളുടെ അരികിലൂടെ അയാൾ നടന്നു നീങ്ങാം
സൂപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെ ഏതെങ്കിലുമൊരു മൂലയിൽവച്ചു
നിങ്ങളായാളെ കണ്ടുമുട്ടാം
ലോകം പായുകയാണ്
ബിയെസ്ല നടക്കുകയും
നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്
നമുക്ക് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി
ചിരിക്കാൻ കഴിയുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

അതിര് വിട്ട് അതിര് കാത്ത ചിത്രങ്ങൾ

സാമൂഹികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ശരീരനിർമ്മിതികൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഫലനമാണ് സിനിമ എന്നർത്ഥം.പ്രാദേശികമായ ചരിത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്…

ഇന്ദുഗോപന്റെ അതീന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ

ശ്രീമതി സ്മിത .സി യുടെ ‘ഐന്ദ്രികം’ എന്ന നോവൽ ഒരു കൗതുകത്തോടെയാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അത് ഒരു പഠനത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത്. വളരെ ആഴത്തിൽ അതും തന്മയത്വമായി…

ഓരോരോ സ്ത്രീകൾ
ഓരോരോ ഋതുക്കൾ

ആദ്യ പുസ്തകമായ “ഇന്ത്യൻ റെയിൻബോ” യിലൂടെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയായി മാറിയ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഡോ സോണിയ ചെറിയാന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ…