സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

പകുതിയാകാശം

അനുപ്രിയ

വില്ലുപോൽവളഞ്ഞ
അവളുടെ റാൻമൂളലുകൾ
മുന്തിരിനഗരത്തിലെ
ആകാശത്തെ
രണ്ടായിമുറിക്കുന്നു
മഷിപ്പേനത്തുമ്പ്
ചുണ്ടോട്ചേർന്നുറങ്ങുന്നു
ചോരവാർന്നപകുതിയാകാശത്തിലെ
മേഘങ്ങളെ നോക്കിൻമുള്ളുകളാൽ
കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ച്
ശീതക്കാറ്റിൻ്റെ വരവും
പ്രതീക്ഷിച്ചുനിൽക്കുന്നു മറുപാതി

ചൊല്ലിയടർന്നരാവുകളും
മുഴുമിക്കാത്ത കാൽപ്പാടുകളും
തിരിച്ചുനടത്തിക്കുന്നു
വെയിലുവിരിച്ചിട്ട
അയകളിലേക്ക്
ഓരോപൊള്ളലിലും വറ്റിയകലുന്നത്
ഒളിപ്പിച്ചുവച്ചയവളുടെ നിഴലുകളും

പകുതിയായെങ്കിലും
അരികുമുറിഞ്ഞനല്ലപാതിയെ
പിന്നെയും നൂലുപിഞ്ഞിടാതെ
സൂചിക്കുഴയിലൂടെ മെരുക്കിയെടുക്കുബോൾ
ഒരായിരം ഗർത്തങ്ങൾ പൊന്തിവരുന്നതറിയാതെപോകുന്നു

സ്വയം നിർമ്മിച്ചകയങ്ങളിലേക്ക്
ദിനവുമെടുത്തെറിയപ്പെടുന്നു അയാൾ
അഴിഞ്ഞുപോകുന്നു
ചേർത്തുവച്ചനൂൽക്കെട്ടുകൾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

അതിര് വിട്ട് അതിര് കാത്ത ചിത്രങ്ങൾ

സാമൂഹികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ശരീരനിർമ്മിതികൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഫലനമാണ് സിനിമ എന്നർത്ഥം.പ്രാദേശികമായ ചരിത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്…

ഇന്ദുഗോപന്റെ അതീന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ

ശ്രീമതി സ്മിത .സി യുടെ ‘ഐന്ദ്രികം’ എന്ന നോവൽ ഒരു കൗതുകത്തോടെയാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അത് ഒരു പഠനത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത്. വളരെ ആഴത്തിൽ അതും തന്മയത്വമായി…

ഓരോരോ സ്ത്രീകൾ
ഓരോരോ ഋതുക്കൾ

ആദ്യ പുസ്തകമായ “ഇന്ത്യൻ റെയിൻബോ” യിലൂടെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയായി മാറിയ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഡോ സോണിയ ചെറിയാന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ…