സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

അവൾ അങ്ങനെയാണ് …

ദീപ സോമൻ

അക്ഷരങ്ങളാൽ
കടലാഴങ്ങളെ തഴുകുന്നവളെ
ഒന്നു കേൾക്കണം,
ഒരു മഞ്ഞുമലയുരുകി
അവൾ പുഴയാകുന്നത് കാണാം.
സ്വപ്നങ്ങളാൽ പ്രണയഭൂമിക
തീർക്കുന്നവളുടെ മിഴികളിൽ
നോക്കണം,
പ്രണയദൂതികളായ
ഹംസങ്ങൾ ഉന്മത്തരായ്
തുടിച്ചുയരുന്നതു കാണാം.
എഴുത്തുമേശയിൽ
തലചായ്ച്ച് ഋതുഭേദങ്ങളെ വരവേൽക്കുന്നവളുടെ കരങ്ങളെ അമർത്തി പിടിക്കണം,
പേനത്തുമ്പിനാൽ വസന്തത്തിന് നിറക്കൂട്ടൊരുക്കുമവൾ.
നീർമുത്തുകളാൽ
കാവ്യഹാരം തീർക്കുന്നവളെ
മാറോടു ചേർക്കണം,
തുരുമ്പിച്ച തന്ത്രികളിൽ നിന്നും മൗനാനുരാഗത്തിൻ്റെ മേഘമൽഹാർ നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിൽ
പെയ്തു ശാന്തമാകും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

അതിര് വിട്ട് അതിര് കാത്ത ചിത്രങ്ങൾ

സാമൂഹികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ശരീരനിർമ്മിതികൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഫലനമാണ് സിനിമ എന്നർത്ഥം.പ്രാദേശികമായ ചരിത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്…

ഇന്ദുഗോപന്റെ അതീന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ

ശ്രീമതി സ്മിത .സി യുടെ ‘ഐന്ദ്രികം’ എന്ന നോവൽ ഒരു കൗതുകത്തോടെയാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അത് ഒരു പഠനത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത്. വളരെ ആഴത്തിൽ അതും തന്മയത്വമായി…

ഓരോരോ സ്ത്രീകൾ
ഓരോരോ ഋതുക്കൾ

ആദ്യ പുസ്തകമായ “ഇന്ത്യൻ റെയിൻബോ” യിലൂടെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയായി മാറിയ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഡോ സോണിയ ചെറിയാന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ…