സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

അതിജീവനം

ദീപ വിഷ്ണു

ഞാനയാളിലെ സത്യത്തെ മാനിച്ചൂ;
അയാളുടെ ചങ്കൂറ്റത്തെ മാനിച്ചു;
അയാളുടെ സഹനത്തെ മാനിച്ചൂ;
അയാളിലെ മുറിപ്പാടുകളെ മാനിച്ചു;
അയാളുടെ മറവിരോഗത്തെ മാനിച്ചൂ;
അയാളിലെ സാന്ത്വനഭാവത്തെ മാനിച്ചു;
എന്നാലുമൊരുനാൾ അയാളുടെ മുരടൻ സ്വഭാവത്തെ എനിക്കവഗണിക്കാൻ പറ്റാതായീ;
‘അയാൾമാത്രം ശരി’ എന്നുള്ള അയാളുടെ ചിന്തയെ,
അവഗണിക്കാൻ പറ്റാതായീ;
അയാളിലെ സ്നേഹമില്ലായ്മയെ അവഗണിക്കാൻ പറ്റാതായീ;
അയാൾക്ക് വേണ്ടിവന്ന ചെറുത്തുനില്പുകൾ,
അയാളിൽ വീഴ്ത്തിയ
കറുത്ത നിഴലുകളെ
അവഗണിക്കാൻ പറ്റാതായീ;
അയാളിലുള്ള നന്മയുടെ തീവ്രത പോലെത്തന്നെ തീവ്രമായ,
തിന്മാഭാവങ്ങളെ അവഗണിക്കാൻ പറ്റാതായീ;
സ്നേഹനിമിഷങ്ങൾ മുഴുവൻ മറവിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത്‌,
സ്വയംവേദനിച്ച സന്ദർഭങ്ങൾ മാത്രം ഓർമ്മിച്ചുവെക്കുന്ന
അയാളുടെ പ്രകൃതത്തെ അവഗണിക്കാൻ പറ്റാതായീ;
കുടഞ്ഞെറിഞ്ഞു ഞാൻ, തന്റേടത്തോടെ!
അന്നു ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ രുചിയറിഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

അതിര് വിട്ട് അതിര് കാത്ത ചിത്രങ്ങൾ

സാമൂഹികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ശരീരനിർമ്മിതികൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഫലനമാണ് സിനിമ എന്നർത്ഥം.പ്രാദേശികമായ ചരിത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്…

ഇന്ദുഗോപന്റെ അതീന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ

ശ്രീമതി സ്മിത .സി യുടെ ‘ഐന്ദ്രികം’ എന്ന നോവൽ ഒരു കൗതുകത്തോടെയാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അത് ഒരു പഠനത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത്. വളരെ ആഴത്തിൽ അതും തന്മയത്വമായി…

ഓരോരോ സ്ത്രീകൾ
ഓരോരോ ഋതുക്കൾ

ആദ്യ പുസ്തകമായ “ഇന്ത്യൻ റെയിൻബോ” യിലൂടെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയായി മാറിയ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഡോ സോണിയ ചെറിയാന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ…