സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

അതിജീവനം

ദീപ വിഷ്ണു

ഞാനയാളിലെ സത്യത്തെ മാനിച്ചൂ;
അയാളുടെ ചങ്കൂറ്റത്തെ മാനിച്ചു;
അയാളുടെ സഹനത്തെ മാനിച്ചൂ;
അയാളിലെ മുറിപ്പാടുകളെ മാനിച്ചു;
അയാളുടെ മറവിരോഗത്തെ മാനിച്ചൂ;
അയാളിലെ സാന്ത്വനഭാവത്തെ മാനിച്ചു;
എന്നാലുമൊരുനാൾ അയാളുടെ മുരടൻ സ്വഭാവത്തെ എനിക്കവഗണിക്കാൻ പറ്റാതായീ;
‘അയാൾമാത്രം ശരി’ എന്നുള്ള അയാളുടെ ചിന്തയെ,
അവഗണിക്കാൻ പറ്റാതായീ;
അയാളിലെ സ്നേഹമില്ലായ്മയെ അവഗണിക്കാൻ പറ്റാതായീ;
അയാൾക്ക് വേണ്ടിവന്ന ചെറുത്തുനില്പുകൾ,
അയാളിൽ വീഴ്ത്തിയ
കറുത്ത നിഴലുകളെ
അവഗണിക്കാൻ പറ്റാതായീ;
അയാളിലുള്ള നന്മയുടെ തീവ്രത പോലെത്തന്നെ തീവ്രമായ,
തിന്മാഭാവങ്ങളെ അവഗണിക്കാൻ പറ്റാതായീ;
സ്നേഹനിമിഷങ്ങൾ മുഴുവൻ മറവിക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത്‌,
സ്വയംവേദനിച്ച സന്ദർഭങ്ങൾ മാത്രം ഓർമ്മിച്ചുവെക്കുന്ന
അയാളുടെ പ്രകൃതത്തെ അവഗണിക്കാൻ പറ്റാതായീ;
കുടഞ്ഞെറിഞ്ഞു ഞാൻ, തന്റേടത്തോടെ!
അന്നു ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ രുചിയറിഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

ആരാധന

തനിക്കായാളോട് ആദ്യമൊക്കെ നീരസമായിരിന്നു . പിന്നീട് വെറുപ്പായി മാറി. പതിയെ പതിയെ അതൊരു ശത്രുതയായി മാറി. കാരണം അയാളുടെ ഉയര്‍ച്ചയായിരുന്നു. തനിക്കു എത്തിപിടികാന്‍പോലും പറ്റാത്ത ഉയരത്തിലായിരുന്നു…

ഡഫോഡിൽസ്

വില്ല്യം വേഡ്സ് വെർത്തിൻ്റെ ഡഫോഡിൽസ് എന്ന കവിത മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയ ഓളങ്ങളും ആകർഷണങ്ങളും തെല്ലൊന്നുമായിരുന്നില്ല.ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അതെന്നെ മദിച്ചു.2022 സെപ്റ്റംബർ 23ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി, എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന്…

ഒരു നാടോടിക്കഥ

എന്റെ പേര് പത്മ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിന് മുൻവശത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന നദിയുടെ പേരാണ് എനിക്കിട്ടത്. ഒരു വിശേഷദിവസം അച്ഛന്റെ അതിഥി കളായി വന്ന മൂന്ന് യുവാക്കളിൽ സുന്ദരനും…