സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

സഞ്ചാരവീഥികൾ

റൈനർ മരിയ റിൽകെ
മൊഴിമാറ്റം : നിർമലാദേവി

മനസ്സിലാക്കൂ,
ഞാൻ
പതിയെ
ശബ്ദായമാനമായ
ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന്
തെന്നിവരും…
വിളറിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ
ഉയർന്ന്
ഓക്ക് മരങ്ങൾക്കു മുകളിൽ
പുഷ്പിക്കുമ്പോൾ !

ഞാൻ
ഒറ്റപ്പെട്ട വഴിയിടങ്ങളിലൂടെ
സഞ്ചരിക്കും
വിളറിയ പുൽമെത്തയിലൂടെ
തനിച്ച്
സഞ്ചരിക്കും,
ഈയൊരു സ്വപ്നം കൊണ്ടു മാത്രം:
നീയും വരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

വീട്

വീട് നിർമിക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മെ നിർമ്മിക്കുകയാണ്. നിർമ്മാണം എന്നത്നാം കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ ചേരുവകളും പാകത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് രുചികരമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. ഒരാവിഷ്ക്കാരം,…

സമരം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്

കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശൂർ വിയ്യൂരിലെ അതീവ സുരക്ഷാ ജയിലിലെ അന്തേവാസികൾക്കൊപ്പം വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എന്നെന്നും സ്മരിക്കുന്ന അനുഭവമായി തുടരാതിരിക്കില്ല. അതത്രയും ഹൃദയസ്പർശിയായിരുന്നു. ആദ്യമായാണ് ഒരു…

ലോകം എല്ലാരുടേതുമാണെന്ന് ബഷീർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം, പിന്നീട് കണ്ണിലുടക്കുന്നത് ഏഴാംഭ്രാന്തനാണ്.

വല്ലാത്തൊരു വായനാനുഭവം ഇവിടെ കുറിക്കട്ടെ. അവസാനിച്ചു, വീണ്ടും വരികൾ തേടണമെന്ന് മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുതന്നെ,ഇനിയും ചെല്ലണം, ആഴത്തിലിറങ്ങി ചെല്ലണമെന്ന് മനസ്സ് ആവർത്തിച്ചു. അശ്രദ്ധയിലെങ്ങാനും ഒരു വരി വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ,…