സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

മൃദുലമായിനിയും മഴപൊഴിയും

സാറാ റ്റീസ് ഡേൽ (1894 - 1993)

മൊഴിമാറ്റം : ശാന്തി

മൃദുലമായിനിയും മഴ പൊഴിയുമീ-

മണ്ണിൻ മണമിനിയു മുയരും

വിറയാർന്ന ശബ്ദത്താൽ മീവൽപക്ഷി മൊഴിയും

തടാകത്തിൽ രാത്രി തവളകൾ പാടും

വന്യമാം പ്ലം മരങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൂക്കൾ വിരിയും

വണ്ണാത്തിക്കിളികൾ അഗ്നിവർണ്ണത്തൂവലുകളണിയും

വേലിക്കയ്യിലിരുന്നവയുടെ കുസൃതിപ്പാട്ട് നീട്ടിപ്പാടും

എവിടെയോ രക്തം ചൊരിയുമാ കൊടിയ

യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചവരാരും അറിയില്ല.

ഒടുവിലായുദ്ധമൊടുങ്ങുമ്പോഴും

സാരമാക്കില്ലതൊരൊറ്റയാളും

ഒരൊറ്റയാളും മരവും കിളിയും

ഒട്ടും സാരമാക്കില്ലീ

മർത്ത്യരാശി അമ്പേ നശിച്ചാലും

വസന്തം പ്രഭാതത്തിലുണരുമ്പോഴും

നാമീ ഭൂമി വിട്ടൊഴിഞ്ഞവൾ

അറിയുക പോലുമില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

അതിര് വിട്ട് അതിര് കാത്ത ചിത്രങ്ങൾ

സാമൂഹികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ശരീരനിർമ്മിതികൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഫലനമാണ് സിനിമ എന്നർത്ഥം.പ്രാദേശികമായ ചരിത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്…

ഇന്ദുഗോപന്റെ അതീന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ

ശ്രീമതി സ്മിത .സി യുടെ ‘ഐന്ദ്രികം’ എന്ന നോവൽ ഒരു കൗതുകത്തോടെയാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അത് ഒരു പഠനത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത്. വളരെ ആഴത്തിൽ അതും തന്മയത്വമായി…

ഓരോരോ സ്ത്രീകൾ
ഓരോരോ ഋതുക്കൾ

ആദ്യ പുസ്തകമായ “ഇന്ത്യൻ റെയിൻബോ” യിലൂടെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയായി മാറിയ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഡോ സോണിയ ചെറിയാന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ…