സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

ദൈവത്തിന്റെ ഗോൾ

ടി.എൻ.പ്രസാദ്ശേഖർ

ഡീഗോ,

ഒരു കാൽപന്തിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നീ.

ഈ ഭൂഗോളത്തെയാണ് നിന്റെ മെയ്യിലിട്ട്

ഒരു കാൽപന്തു പോലെ നീയമ്മാനമാടിയത്.

ലഹരിയായികുന്നു നിന്റെ പതാക.

കളിക്കളത്തിൽ പന്ത് പോലുരുണ്ടും

വെളിക്കളത്തിലത് കൊക്കെയിൻ പോലെ വിടർന്നും

നീ സിരയിലേറ്റി

നിന്റെ കളിയുടെ ലഹരി കുത്തിവെക്കപ്പെട്ട

ഒരു ജനത

അതിരുകൾ മാഞ്ഞ്

ഉന്മാദാന്ധരായി

കളിപന്തുകാരുടെ മതത്തിലെ ദൈവമായിരുന്നു നീ

തക്കം നോക്കി ഒരു ഫൗൾപ്ലേയിൽ

ദൈവം പകരം വീട്ടി.

അങ്ങിനെയാണ് അതുണ്ടായത്

ദൈവത്തിന്റെ ഗോൾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

ആരാധന

തനിക്കായാളോട് ആദ്യമൊക്കെ നീരസമായിരിന്നു . പിന്നീട് വെറുപ്പായി മാറി. പതിയെ പതിയെ അതൊരു ശത്രുതയായി മാറി. കാരണം അയാളുടെ ഉയര്‍ച്ചയായിരുന്നു. തനിക്കു എത്തിപിടികാന്‍പോലും പറ്റാത്ത ഉയരത്തിലായിരുന്നു…

ഡഫോഡിൽസ്

വില്ല്യം വേഡ്സ് വെർത്തിൻ്റെ ഡഫോഡിൽസ് എന്ന കവിത മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയ ഓളങ്ങളും ആകർഷണങ്ങളും തെല്ലൊന്നുമായിരുന്നില്ല.ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അതെന്നെ മദിച്ചു.2022 സെപ്റ്റംബർ 23ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി, എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന്…

ഒരു നാടോടിക്കഥ

എന്റെ പേര് പത്മ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിന് മുൻവശത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന നദിയുടെ പേരാണ് എനിക്കിട്ടത്. ഒരു വിശേഷദിവസം അച്ഛന്റെ അതിഥി കളായി വന്ന മൂന്ന് യുവാക്കളിൽ സുന്ദരനും…