സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

ദൈവത്തിന്റെ ഗോൾ

ടി.എൻ.പ്രസാദ്ശേഖർ

ഡീഗോ,

ഒരു കാൽപന്തിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നീ.

ഈ ഭൂഗോളത്തെയാണ് നിന്റെ മെയ്യിലിട്ട്

ഒരു കാൽപന്തു പോലെ നീയമ്മാനമാടിയത്.

ലഹരിയായികുന്നു നിന്റെ പതാക.

കളിക്കളത്തിൽ പന്ത് പോലുരുണ്ടും

വെളിക്കളത്തിലത് കൊക്കെയിൻ പോലെ വിടർന്നും

നീ സിരയിലേറ്റി

നിന്റെ കളിയുടെ ലഹരി കുത്തിവെക്കപ്പെട്ട

ഒരു ജനത

അതിരുകൾ മാഞ്ഞ്

ഉന്മാദാന്ധരായി

കളിപന്തുകാരുടെ മതത്തിലെ ദൈവമായിരുന്നു നീ

തക്കം നോക്കി ഒരു ഫൗൾപ്ലേയിൽ

ദൈവം പകരം വീട്ടി.

അങ്ങിനെയാണ് അതുണ്ടായത്

ദൈവത്തിന്റെ ഗോൾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

ഓരോരോ സ്ത്രീകൾ
ഓരോരോ ഋതുക്കൾ

ആദ്യ പുസ്തകമായ “ഇന്ത്യൻ റെയിൻബോ” യിലൂടെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയായി മാറിയ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഡോ സോണിയ ചെറിയാന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ…

പ്രസംഗം

പ്രസംഗികൻ സ്റ്റേജിൽ ഇന്നത്തെ ജാതി, മത, വേർതിരിവിനെപ്പറ്റിയും, ദുഷിച്ച ചിന്തെയെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹം വാതോരാതെ സംസാരിച്ചു. ജാതി ചിന്ത ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും തുടച്ചുനീക്കേണ്ട കാര്യത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹംഘോര…

പ്രണയലേഖനം

പിശുക്കരിലും പിശുക്കനായ കാമുകാ ..കുറച്ചധികം വിസ്തരിച്ചൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽഇന്ത്യയിലോ വിദേശത്തോ നിനക്ക് കരം കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ … ഒരു മുതല്മുടക്കുമില്ലാത്ത സ്മൈലിഅതിപ്പോഉമ്മയായാലുംചോന്ന ഹൃദയമായാലുംഒന്നോ രണ്ടോ .അല്ലാതെഅതില്കൂടുതൽ…