സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

കവിയെ ഒരു പക്ഷി തിരിച്ചറിയുന്നു

ആദിത്യശങ്കര്‍

നൂറുനൂറ്
പക്ഷികള്‍
നഗരത്തില്‍;
ആരും ഗൗനിക്കാതെ.
എനിക്കറിയാം ഒന്ന്
ഈ താളില്‍ നിന്ന് പറന്നുയരുന്നത്.

നൂറുനൂറ്
കവികള്‍
നഗരത്തില്‍;
ആരും ശ്രദ്ധിക്കതെ.
പറക്കാനിടം കൊടുത്തവനെ മാത്രം
പക്ഷി ഓര്‍മ്മിക്കുന്നു.

പണ്ട് പണ്ട്

ചിന്തയുദിക്കുന്നതിനും മുമ്പ്
മുഖക്കുരു ഉണ്ടായിരുന്നു
ചന്ദ്രന്.
കവിത
കണ്ടുപിടിച്ചതും
അത് മാഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

ഒ എൻ വി - മലയാളകവിതയുടെ ഉപ്പ്

ഒ എൻ വി യുടെ കവിത പ്രധാനമായും മലയാളത്തിലെ കാൽപ്പനികതയുടെ അവസാനഘട്ടത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആശാനിലും വിസി ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കരിലും കാല്പനികത കുറേക്കൂടി മൗലികത ഉള്ളതായിരുന്നു. ചങ്ങമ്പുഴയിലേക്കു…

മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ മാതൃസങ്കൽപ്പം

കലാമണ്ഡലംകല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ – വിടപറഞ്ഞ് ഇരുപത്തിനാലാണ്ട്. സ്മരണാഞ്‌ജലി🙏 പെൺകുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം നിയന്ത്രണം കൽപ്പിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ സന്തതിയായിരുന്നു കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ. ആട്ടവും പാട്ടുമെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധം എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ആ…

രുചികളുടെ ഉത്സവം

ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചിയും മണവുമാണ് തുര്‍ക്കിയെപ്പറ്റിയുള്ള ഓര്‍മ്മകളില്‍ ഏറ്റവും തെളിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നതെന്ന് അവിടം സന്ദര്‍ശിച്ച ആരും സംശയം കൂടാതെ പറയും. കബാബിന്റെയും ഉരുകിയ വെണ്ണയുടെയും കനലില്‍ ചുട്ടെടുക്കുന്ന…