സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

കവിയെ ഒരു പക്ഷി തിരിച്ചറിയുന്നു

ആദിത്യശങ്കര്‍

നൂറുനൂറ്
പക്ഷികള്‍
നഗരത്തില്‍;
ആരും ഗൗനിക്കാതെ.
എനിക്കറിയാം ഒന്ന്
ഈ താളില്‍ നിന്ന് പറന്നുയരുന്നത്.

നൂറുനൂറ്
കവികള്‍
നഗരത്തില്‍;
ആരും ശ്രദ്ധിക്കതെ.
പറക്കാനിടം കൊടുത്തവനെ മാത്രം
പക്ഷി ഓര്‍മ്മിക്കുന്നു.

പണ്ട് പണ്ട്

ചിന്തയുദിക്കുന്നതിനും മുമ്പ്
മുഖക്കുരു ഉണ്ടായിരുന്നു
ചന്ദ്രന്.
കവിത
കണ്ടുപിടിച്ചതും
അത് മാഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

തേനും വയമ്പും (കുട്ടികളുടെ) നാവിൽ…

കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ വായിൽ തേനും വയമ്പും അരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ആചാരമായി ഇപ്പോളും പലരും ചെയ്യാറുണ്ട്. ജനിച്ചു വളരെ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായ കുട്ടികൾക്കു പോലും ‘ബുദ്ധി’…

ഉടമസ്ഥൻ

 കള്ളത്താക്കോലിട്ട് വീട് തുറക്കണമെന്ന് മധുര മണി കരുതിയതല്ല. കള്ളത്താക്കോലോ! ശ്ശെ, ശരിക്കുള്ള താക്കോൽ!  രാവിലെ പതിവുപോലെ പതിനഞ്ച് മിനിട്ട് നടന്ന് വഴിച്ചന്തയിൽ പോയി പെടപ്പിച്ച് കാണിച്ച…

അര്‍ത്ഥമില്ലാത്ത വാക്കുകള്‍

‘ മലമരംപുഴകാറ്റ്ചരിത്ര ഗവേഷകരാണ്ചിതലരിച്ച് നശിച്ചു പോയആ വാക്കുകള്‍ കണ്ടെത്തിയത്.കണ്ടെത്തിയാല്‍ മാത്രം പോരഅര്‍ത്ഥം വ്യക്തമാക്കണം.തല പുകഞ്ഞാലോചിച്ചുഗൂഗിളില്‍ സെര്‍ച്ച് ചെയ്തുമോഡേണ്‍ ഡിക്ഷണറികളിലൊന്നുംആ വാക്കുകളില്ല.ഒടുവില്‍ഗവേഷകരൊന്നിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തു.ഇന്റര്‍വ്യൂ. കീറിപ്പറിഞ്ഞ ഓസോണ്‍ പുതച്ച്പനിച്ച്…