സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

കവിയെ ഒരു പക്ഷി തിരിച്ചറിയുന്നു

ആദിത്യശങ്കര്‍

നൂറുനൂറ്
പക്ഷികള്‍
നഗരത്തില്‍;
ആരും ഗൗനിക്കാതെ.
എനിക്കറിയാം ഒന്ന്
ഈ താളില്‍ നിന്ന് പറന്നുയരുന്നത്.

നൂറുനൂറ്
കവികള്‍
നഗരത്തില്‍;
ആരും ശ്രദ്ധിക്കതെ.
പറക്കാനിടം കൊടുത്തവനെ മാത്രം
പക്ഷി ഓര്‍മ്മിക്കുന്നു.

പണ്ട് പണ്ട്

ചിന്തയുദിക്കുന്നതിനും മുമ്പ്
മുഖക്കുരു ഉണ്ടായിരുന്നു
ചന്ദ്രന്.
കവിത
കണ്ടുപിടിച്ചതും
അത് മാഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Related

അതിര് വിട്ട് അതിര് കാത്ത ചിത്രങ്ങൾ

സാമൂഹികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ശരീരനിർമ്മിതികൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഫലനമാണ് സിനിമ എന്നർത്ഥം.പ്രാദേശികമായ ചരിത്രത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്…

ഇന്ദുഗോപന്റെ അതീന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ

ശ്രീമതി സ്മിത .സി യുടെ ‘ഐന്ദ്രികം’ എന്ന നോവൽ ഒരു കൗതുകത്തോടെയാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അത് ഒരു പഠനത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത്. വളരെ ആഴത്തിൽ അതും തന്മയത്വമായി…

ഓരോരോ സ്ത്രീകൾ
ഓരോരോ ഋതുക്കൾ

ആദ്യ പുസ്തകമായ “ഇന്ത്യൻ റെയിൻബോ” യിലൂടെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയായി മാറിയ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ഡോ സോണിയ ചെറിയാന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ…