സ്വര്‍ണഞരമ്പ്‌

സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‌ ഒരാമുഖം

യുദ്ധം: ഏത് ദര്‍ശനത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് ഇരുട്ടകറ്റുക

ആകാംക്ഷ
എഡിറ്റോറിയൽ
പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യാരക്തം തന്റേതോ അപരന്റേതോ ആകട്ടെഎന്തായാലും അതു മനുഷ്യരക്തമാണ്.യുദ്ധം പടിഞ്ഞാറോ കിഴക്കോ ആകട്ടെചിന്തുന്നത് സമാധാനപ്രിയരുടെ രക്തമാണ്.ബോംബുകള്‍ വീഴുന്നത് വീടുകളിലോഅതിര്‍ത്തിയിലോ ആകട്ടെ,ക്ഷതമേല്‍ക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ ചുമരുകള്‍ക്കാണ്.കത്തുന്നത് തന്റേയോ അന്യന്റേയോ വയലാകട്ടെപട്ടിണികൊണ്ടു പിടയന്നത് ജീവിതമാണ്.വന്ധ്യമാകുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഗര്‍ഭാശയമാണ്.അതുകൊണ്ട്…

യുദ്ധവും സമാധാനവും

ഇരുട്ട് വീണു തുടങ്ങിയിട്ടും നാൽക്കവലയിൽ നിന്നുപോകാതിരുന്ന കുട്ടിയോട് വല്യപ്പൻ ചോദിച്ചു. “ നീ എന്താ പോകാത്തത് ” എലികൾ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുകയില്ലെന്ന് സാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൻ…

യുദ്ധവും ഭാവുകത്വവും

യുദ്ധം ചിത്രീകരിക്കുന്ന കല സമാധാനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. സമാധാനവും ശാന്തിയും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കല മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയ്ക്കും എതിരാവുകയാണ്. ഘോരമായ യുദ്ധ വിപത്തുകൾ കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് മഹാഭാരതം ഗ്രിക്ക്എപ്പിക്കുകളേക്കാളും…

അണുബോംബ്

അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറഞ്ഞതെന്താണെന്നോ, അഹിം സാസിദ്ധാന്തം നടപ്പിലാക്കാൻ മറ്റേ തിനേക്കാളും അണുബോംബിന് കഴിയുമെന്ന്. അണുബോംബ് വിത ക്കുന്ന നാശത്തിന്റെ ഭീകരത കണ്ട് ലോകം താനെ അക്രമം…

ഒടുക്കവും തുടക്കവും

സ്വതന്ത്ര വിവർത്തനം : സച്ചിദാനന്ദൻ പുഴങ്കര. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാൽ തകർന്നു പതിച്ചവ- യൊക്കെയടുക്കി- പ്പെറുക്കിയൊതുക്കുവാൻ പച്ചപോൽ വീണു മരിക്കാനൊരുങ്ങാത്ത ഒറ്റയൊരാളെങ്കിലും വേണമെപ്പോഴും. വെട്ടുവഴികൾ, മഹാ- പാതകൾ,…

പേരില്ലാത്ത കവിത

മൊഴിമാറ്റം: ഡോ.ശാന്തി. (ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിന് 700 ഉം 800 ഉം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്‌,ഗ്രീക്ക് കവയിത്രി.1073 ൽ അവളുടെ രചനകൾ മുഴുവൻ പള്ളി നശിപ്പിച്ചു. ബാക്കി യുള്ളത് ഏതാനും…